Endringer i emneporteføljen 2019

Nye emner master

Kode/ Emnenavn Emnenavn - engelsk Plassering, emnegrupper, emnekomb. Omfang/ vurdering Overlapp Und. språk Frekvens Godkjent av fak.
REL4991 - Masteroppgave i religionsvitenskap

Master`s Thesis in the Study of Religion

143250

HFM2-REL

60 sp / A-F full overlapp med REL4990 Norsk Hvert semester, første gang V20 nov.18
KIN4550    - Research topics in Chinese Culture and Society I  

143285

HFM2 - AMS

obligatorisk i 1. semester på CHICS

10 sp / A-F   engelsk hver høst fom 2019                feb. 19
KIN4650    - Research topics in Chinese Culture and Society II  

143285

HFM2 - AMS

 

10 sp / A-F   engelsk hver høst fom 2020 feb. 19
KIN4010    -  Applied Master Research Methodology in China Studies  

143285

HFM2 - AMS

10 sp / A-F   engelsk hver høst fom 2020 feb. 19
KIN4595   - Master`s thesis in Chinese Culture and Society  

143285

HFM2 - AMS

30sp

A/F

  engelsk hvert semester fom 2020 feb. 19
EAST4540 - East Asian Modernities  

143285

HFM2 - AMS

10 sp

A/F

10 sp overlapp

EAST4510

 

engelsk

uregelmessig

april 19
EAST4550 - East Asia: Transnational Relations and Mutual Perception  

143285

HFM2 - AMS

10 sp

A/F

 

engelsk uregelmessig april 19
JAP4020 - Methodologies and Data Collection in Japanese Studies  

143280

HFM2 - AMS

20 sp

A/F

  engelsk hver høst fom 2019 april 19
JAP4595 – Master's Thesis in Japanese Studies  

143280

HFM2 - AMS

30 sp

A/F

  engelsk hvert semester fom 2020 april 19

Nye emner bachelor

Kode/ Emnenavn

Emnenavn - engelsk

Plassering, emnegrupper, emnekomb. Omfang/ vurdering Overlapp Und. språk Frekvens Godkjent av fak.
               
KULH1002 - Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser The Past in the Present: Contemporary Studies in Cultural History

143230

obligatorisk i 80KULH  og 40KULHx

10sp   norsk hver høst fom 2019 12.12.18
KULH2003- Fortelling og kultur Narrative and Culture

143230

obligatorisk i 80KULH

10 sp full overlapp med KULH2071 norsk hver vår fom 2020 12.12.18
KULH2004 -Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet Things: Materiality in Cultural History

obligatorisk i 80KULHobligatorisk i 80KULH143230

obligatorisk i 80KULH

10 sp full overlapp med KULH2081 norsk hver vår fom 2020 12.12.18
KULH2005 - Ritualstudier og feltarbeid Ritual studies and fieldwork

143230

obligatorisk i 80KULH

10sp full overlapp med KULH1090 norsk hver høst fom 2020 12.12.18
KULH2006 - Kulturteori Cultural theory

143230

obligatorisk i 80KULH

10sp   norsk hver høst fom 2021 12.12.18
KULH1003 - Witchcraft and Magic  

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10sp full overlapp med KULH1050 engelsk annenhver vår fom 2020 12.12.18
KULH2011 - The Cultural History of Nature  

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10sp   engelsk annenhver vår fom 2020 12.12.18
KULH1005 -

Kulturell identitet

Cultural Identity

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10sp full overlapp med kulh1030 norsk annenhver vår fom 2021 12.12.18
KULH2007 - Kulturarv: historie og kritikk Critical Heritage Studies

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10sp   norsk annenhvert høst fom 2019 12.12.18
KULH2008 - Museum: a Cultural History  

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10sp 10 sp overlapp med KULH2002 engelsk annenhver høst fom 2020 12.12.18
KULH2009 - Folklore: samling og kuratering Folklore: Collection and Curation

143230

valgfritt i 80KULH og 40KULHx

10 sp 10 sp overlapp med KULH2090 norsk annenhver høst fom 2020 12.12.18
REL2001 Religionsvitenskap i praksis. Teori og metode How to Study Religion. Theory and Method in Scientific Practice

143250

obligatorisk i 80RELx

10 sp   norsk hver høst, fom 2021 nov. 18

Navneendringer bachelor/master

Tidligere navn Nytt navn Engelsk navn

Overlapp/

Kommentar

Tilbakevirkende kraft Godkjent av fak.
MØNA1300 - History of Literature in The Middle East MØNA1300 - History of Literature in The Modern Middle East     nei nov. 19
JAP4530 - Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations JAP4530 - Topics in Japanese Society and Politics     nei nov. 19
JAP1501 - Dagens Japan / Modern Japan Present-Day Japan Present-Day Japan. Emnet skal tilbys på engelsk høsten 19 og har nytt engelsk navn nei mai 2019
JAP2503 - Japans historie / Japan's History Japanese History Japanese History Emnet skal tilbys på engelsk høsten 19 og har nytt engelsk navn nei mai 2019
SAS4002 - Kjernetekster for Sør-Asiastudier / Core Texts for South Asia Studies  Key Debates in South Asia Studies Key Debates in South Asia Studies Emnet skal tilbys på engesk fom høsten 19 og har nytt engelsk navn nei mai 2019

SAS4020 Sørasiatisk feltarbeid

 

South Asian Fieldwork South Asian Fieldwork Emnet skal tilbys på engelsk fom høsten 19 nei mai 2019
REL2210 - Kristendom - kompleksitet og endring​ Kristendom - Myter og verdensbilder Christianity. Myths and Worldviews. Nytt angående overlapp: Før 10, nå 5 studiepoeng overlapp mot KRIS1001 – Kristendommen: Historisk innføring, TFF1001 – Kristendommens historie og REL1010 nei mai 2019
KULH1001 - Europas kulturhistorie. En innføring. Europas kulturhistorie A Cultural History of Europe   nei - emnet går høsten 18, så navnendring må skje i feb. 19 april 19
KULH3001 - Kulturhistorisk analyse Bacheloroppgave i kulturhistorie Bachelor thesis in Cultural History   nei jan. 19
KULH1492 - Europa og "de andre": Kultur og religionsforskjeller

Kultur- og religionsmøter i Europa

 

Cultural and religious encounters in Europe   nei april 19
REL1001 Religionshistorisk teori Religionsvitenskapelig teori

Theoretical Approaches to the Study of Religion

  nei nov. 18
REL1003 - Verdensreligionene Verdensreligioner i moderne samfunn World Religions in Modern Societies   nei - emnet går høsten 18, så navnendring må skje i feb. 19 april 19
REL3090 - Bacheloroppgave i religionshistorie

Bacheloroppgave i religionsvitenskap

Bachelor Thesis in the Study of Religion

  nei nov. 18
REL4001 - Religionshistorisk teori og metode Religionsvitenskapelig teori og metode Theory and methodology in the studies of religion   nei - emnet går høsten 18, så navnendring må skje i feb. 19 april 19
REL4000 - Introduksjon til masteroppgaven i religionshistorie - prosjektbeskrivelsen Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen

Introduction to the master's thesis in the study of religion - the project description

  nei - emnet går høsten 18, så navneendring må skje i feb. 19 april 19
REL4112 - Leseemne i religionshistorie Leseemne i religionsvitenskap The study of Religion: Individual Syllabus   nei - emnet går høsten 18, så navneendring må skje i februar 19 april 19
JAP4330 - Japanese Linguistics

Introduction to the Japanese Language and Linguistics

    ja 17.12.18
KIN4510 - How to study Chinese society and politics at an Advanced level How to study Chinese Culture and Society at an Advanced Level     nei - emnet går høsten 18, så navneendring må skje i februar 19nei - emnet går høsten 18 jan.19
KIN4520 - Topics in Chinese Society and Politics 1 Recent Developments in Chinese Society     nei feb.19
KIN4340 - Topics in Chinese Culture and History

Dissecting Chinese Culture and History

    nei feb. 19
JAP4610 Readings in Modern Japan Readings in Japanese Studies     nei sept. 19
AMS4900 Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten International Project Term in Asia and the Middle East     nei okt. 19
KIN2300 - Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år KIN2300 - Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år 3000 years of Chinese literature   nei okt. 19

Emner som skal nedlegges

Emne Plassering SP / overlapp Tilbys siste gang Nedlagt dato
KIN4540 - Topics in Chinese Society and Politics 2 143285   vår 19 nov.19
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy 143200   Vår 17 nov. 19
SAS3010 - Bollywood and the Nation: Conflict lines in Modern India 143270   vår 19 nov.19
TYR2111 - Oversettelse til tyrkisk 143240 10 sp høst 2003 nov.19
KIN4591 - Master`s Thesis in Chinese Society and Politics 143285 60sp høst 18 juni 19
KULH2001 - Europas kulturhistorie - utvalgte forskningsperspektiver 143230 10sp vår 2020, søkes nedlagt høst 20  
KULH2010 - Kulturminnervernets historie 143230 10sp vår 2018 21. mai.19
KULH2090 - Arrangere fortiden: Kulturhistorisk forskningsformidling 143230 10sp / KULH2009

vår 2019

 

nov.19
KULH1112 - I tidsklemma - tidenes kulturhistorie i tekster, ting og teknologier 143230 10sp høst 2016 23. mai.19
KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur 143230 10sp / KULH2003

vår 2019

nov.19
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden 143230 10 sp / KULH2004

høst 2019,

søkes nedlagt vår 20

 
KULH1090 - Ritualer 143230 10 sp / KULH2005 høst 2017 23. mai.19
KULH1050 - Witchcraft and Magic in Europe 143230 10 sp / KULH1003 vår 2019 nov.19
KULH2002 - The Cultural History of Museum 143230 10 sp/ KULH2008 vår 2020  
KULH1030 - Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver 143230 10 sp / KULH1005 høst 2018, søkes nedlagt vår 19 23. mai.19
KULH1111 - Tupac, hiphop og kulturhistorie 143230 10 sp

høst 2019,

søkes nedlagt vår 20

 
KULH4001- Kulturhistoriens teori 143230 10 sp høst 2014 23. mai.19
KULH4012- Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 143230 10 sp høst 12 23. mai.19
KULH4016 - New Themes in Cultural History 6 143230 10sp vår 14 23. mai.19
KULH4140 - Individ - religion - nasjon 143230 10 sp  høst 14 23. mai.19

ARA2110 - Arabisk språk 3+4

143240 20 sp vår 2018 23. mai 2019
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie , språkforhold og dialektologi 143240 10 sp vår 2015 23. mai.19
MES4220 - Topics in Arabic Studies II 143240 10 sp  vår 18 23. mai.19
MES4250 - Topics in Hewbrew/Semitic Studies I 143240 10 sp vår 18 23. mai.19
MES4260 - Topics in Hewbrew/Semitic Studies II 143240 10 sp vår 18 23. mai.19
MES4280 - Topics in Turkish Studies II 143240 10 sp vår 17 23. mai.19
REL1111 - Religion i SKAM 143250 10 sp høst 17 23. mai.19
REL2270 - Midtøstens religioner i gammel tid 143250 10 sp vår 17 23. mai.19
REL3181 - Religious texts in original languages 143250 10 sp høst 17 23. mai.19
REL4011 - Religionshistorisk forskningstema 1 143250 5 sp høst 11 23. mai.19
REL4012 - Religionshistorisk forskningstema 2 143250 5 sp høst 11 23. mai.19
REL4013 - Religionshistorisk forskningstema 3 143250 10 sp høst 13 23. mai.19
REL4014 - Religionshistorisk forskningstema 4 143250 10 sp vår 11 23. mai.19
REL4015 - New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities 143250

10 sp

høst 14 23. mai.19
REL4016 - New Themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis 143250 10 sp vår 15 nedlagt i 16
REL4017 - Religionshistorisk forskningstema 7 143250 10 sp vår 15 23. mai.19

REL4018 - New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia

143250 10 sp vår 14 23. mai.19
REL4040 - Kjønn og religion 143250 10 sp vår 18 23. mai.19
REL4140 - Religion and War 143250 10 sp vår 16 23. mai.19
REL4160 - Buddhist Modernities 143250 10 sp vår 16 23. mai.19
REL4181 - Historical Religious texts 143250 20 sp høst 17 23. mai.19
REL4270 - Tibetan Literary Culture 143250 10 sp høst 16 23. mai.19
REL4220 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet 143250 10 sp vår 18 23. mai.19
JAP4510 - Topics in Modern Japan Studies 143280 10 sp vår 12 23. mai.19
JAP4520 - Traditional Culture in Modern Japan 143280 10 sp høst 18 23. mai.19
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages 143200 10 sp vår 17 23. mai.19
SAN1110 - Sanskrit 1 143270 10 sp høst 16 23. mai.19
SAN1120 - Sanskrit 2 143270 10 sp vår 17 23. mai.19
SAN2130 - Sanskrit 3+4 143270 10 sp vår 18 23. mai.19
SAN4111 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages I 143270 10 sp høst 16 23. mai.19
SAN4112 - Advanced Reading in Ancient Indian Languages II 143270 10 sp vår 17 23. mai.19
SAN4590 - Master`s Thesis in Sanskrit 143270 60 sp høst 17 23. mai.19
SEM4090 - Masteroppgave i semittisk språkvitenskap 143240 60 sp høst 16 23. mai.19
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics 143200 10 sp vår 15 23. mai.19
KIN4530 - Topics in Chinese Ideas and Ideologies 143285 10 sp vår 19 nov.19
EAST4510 -

Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History

143285 20sp høst 18 23. mai.19
KIN4111 - Classical Chinese 143285 10sp vår 14 23. mai.19

 

Publisert 15. nov. 2018 14:29 - Sist endret 7. jan. 2020 14:27