Registrering av masterstudenter på feltarbeid

Når studenter skal på feltarbeid, må de registrere seg i nettskjema, og studiekonsulenten må registrere opplysninger om studenten i FS.

Slik innhenter du og registrerer nødvendig informasjon om studenter på feltarbeid:

 • Studenter som søker om støtte til feltarbeid skal levere utskrift av utfylt nettskjema med opplysninger om oppholdet i utlandet sammen med søknaden om midler. Lenke til nettskjema finnes på mastersidene til IKOS om feltarbeid og lenkes opp i utlysningen av midlene på programsidene.
  • Studenter kan søke støtte fra sitt program, AAS-programmet eller RELKUL-programmet. Frister for studentene: innen 15. februar for vår/sommer og innen 15. september for høstsemesteret. Studiekonsulentene får utskriftene av opplysningsskjemaene fra programkonsulentene.
  • Studenter kan søke støtte fra Lånekassen -  studentene må da skrive ut og fylle ut eget skjema. Studentene kommer til studiekonsulent for å få signatur og stempel. Studiekonsulent signerer på skjemaet så lenge studentens reisemål ikke strider mot UDs reiseråd. Husk at oppholdet i utlandet må være på minimum 4 uker for at studenten skal få støtte fra Lånekassen!
  • Studenter som ikke søker støtte må også levere nettskjema. Opplysninger om dette finnes på IKOS' sider om feltarbeid, og det blir også informert om på semesterstartsseminarene for masterstudentene.
    
 • Opplysninger om feltarbeid skal registreres i FS av studiekonsulenten.
  • kode for feltarbeid: 13 (se eksempel på registrert utreisende student under)
  • registreres på stedkode 185 14 32 0

Publisert 8. aug. 2013 16:10 - Sist endret 13. juni 2016 09:12