Hvem gjør hva i studieadministrasjonen ved IKOS?

Hvem Program/studieretning/emner Øvrige ansvarsområder
Hanne Skramstad Studieleder Administrativt ansvarlig for studieporteføljen ved IKOS
 • Leder studiedministrasjonen ved IKOS
 • 4-årsplanleggerne: Fra regnskapsmodell til budsjettering av undervisningsressurser
 • Internasjonale aktiviteter ved instituttet: avtaleporteføljen, eksternt finansierte prosjekter, team International@ikos
 • Studiekvalitet
 • Kvalitetssystemet
 • Utviklingsarbeid av nye og etablerte studietilbud
 • Markedsføring og rekrutteringskampanjer
 • Læringsmiljø
 • Si fra systemet
 • Bilagslønn
Trude Lind, Studiekonsulent

Middle East Studies (MA)

Midtøstenstudier (BA): Persisk og tyrkisk

AMS4900 Internasjonalt prosjektsemester

 • Studieteamkoordinator i henhold til;
  • studieledernettverket
  • rådgiver studentsaker
 • Utveksling Midtøsten
 • Utveksling Erasmus og USA
 • Administrativt ansvarlig for prosjekt  Erasmus + Globalitet Libanon
Dragana Grulovic Studiekonsulent

Japansk med Japan-studier (BA)

Japanese Studies (MA)

 

 

 • Utveksling Japan
 • Åpen dag
 • Oppfølging av  fagutvalgene

Lene Ørbech Jensen

Studiekonsulent

 

Kinesisk med Kina-studier (BA)

KOR-emner (BA)

CHICHS (MA)

EACH (MA)

EXFAC03-EAST

 • Utveksling Kina og Taiwan
 • Tilrettelegging i studiehverdagen
 • Oppfølging av masterlesesalen
 • Superbruker Inspera 
 • Superbruker Leganto
 • Studiestartkontakt

Ingrid Robertsen

Studiekonsulent

 

Kulturhistorie (BA)

MUSKUL (MA)

EKUL-emner (MA)

 • Superbruker Inspera

Malene Bøyum

Studiekonsulent

Religionsvitenskap (årsenhet, BA og MA)

India-studier med hindi (BA)

SACHS (MA)

 

 • Utveksling India
 • Oppfølging av  fagutvalgene
 • Superbruker i FS og TP 

Maria Natvik Hellebø

Studiekonsulent

Midtøstenstudier (BA): arabisk MØNA-emner

 

 • Utveksling Midtøsten
 • Superbruker Canvas 

 

Publisert 28. jan. 2013 11:56 - Sist endret 30. apr. 2020 10:51