Viktige frister for vitenskapelig ansatte ved ILN høsten 2020

Frist Hva skal gjøres Ansvarlig

17. august

Frist – detaljert undervisningsplan for høsten 2020

Emneansvarlig skal ha lagt ut detaljert undervisningsplan på semestersidene for emner som blir undervist høsten 2020.
Emneansvarlig
18. september

Frist – korrigeringer av arbeidstidsregnskap for våren 2020

Frist for å gi beskjed om korrigeringer til arbeidstidsregnskapet i WorkPlan. Korrigeringer sendes til studiekonsulent pr. e-post.

For spørsmål knyttet til

 • undervisning, eksamen og veiledning (BA og MA nivå) ta kontakt med studiekonsulenten
 • PhD-veiledning ta kontakt med Britt Marie Forsudd
 • frikjøp og forskning ta kontakt med forskningsrådgiver
 • komitearbeid, og ev. andre avtaler med ledelsen ta kontakt med Jan Halvor Undlien eller Piotr Garbacz

 HFs retningslinjer for praktisering av arbeidstidsregnskapet

Alle vitenskapelig ansatte
18. september

Frist - NYE emner våren 2021 (BA, MA og PhD)

Frist for innsending av emnebeskrivelser for NYE emner til våren. Sendes studieleder med kopi til studiekonsulenten.

Bruk «lærermal for emnebeskrivelser» som du finner på nettsiden Lærermal for emnebeskrivelser

Undervisnings-koordinator (UK)
12. mars28. september

Frist – undervisning våren 2021 og høsten 2021 (BA, MAog PhD)

Frist for UK å melde til studiekonsulenten og undervisningsleder hvilke emner som skal undervises til høsten og foreløpig undervisningsplan for høsten 2021 med så mye informasjon som mulig.

Følgende punkter MÅ med:

 • Hvem er emneansvarlig?
 • Hvem som skal undervise? Alle, spesifisert med antall timer hver (inkl. timelærere).
 • Hvor mange undervisningstimer? Spesifisert om det er forelesning,  seminar eller grupper og antall av hver.
 • Hvem skal sensurere de ulike emner (sensor, bedømmersensor og klagesensor X 2) og masteroppgaver.
 • Eventuell endring av vurderingsform, kvalifiseringsoppgaver og undervisningsopplegg.
 • Tekniske behov i undervisningsrommet
 • Spesielle hensyn. For eksempel fakultetsstyremøter. (Eller kan ikke undervise visse dager på grunn av andre hensyn). Dersom undervisningen skal gis som ettermiddags-/kveldsundervisning, må dette spesifiseres.
 • Foreløpig undervisningsplan for høsten 2021 (emner, undervisere) 
Undervisnings-koordinator i samarbeid med fagmiljøet, studiekonsulent og undervisningsleder
15. oktober

Frist – pensum

Frist for emneansvarlig å ferdigstille pensumlister for våren  og sende til studiekonsulenten. Husk trykkeoriginaler av nye kompendietekster.

Emneansvarlig
12. november

Frist - emnebeskrivelser 

Frist for emneansvarlig å melde inn mindre endringer i emnebeskrivelsene for de emnene som skal undervises til våren.

Frist -  emnegrupper

Frist for UK (faglig ansvarlig for emnegruppene) å melde endringer i emnegruppesammensetninger for våren. Lenke til emnegruppene ved ILN

Emneansvarlig

 

 

Undervisnings-koordinator

14. mai14. mai23. november

Semestersidene publiseres

Semestersidene publiseres med timeplan (tid og sted), pensum og eksamensdato. 

Emneansvarlig og studiekonsulent sjekker at dette er i orden.

Emneansvarlig og studiekonsulent

11. januar

 

 


 

Frist – detaljert undervisningsplan for våren 2021

Emneansvarlig skal ha lagt ut detaljert undervisningsplan på semestersidene for emner som blir undervist våren.

 

 

 

 

Emneansvarlig

 

 

 

 

 

 

Uke 33 Semesterstart - mottaksuke for nye BA og MA studenter  

Uke 34

Undervisningsstart   
15. august15. august15. august31. august

Frist – periodisk emneevaluering for våren 2020
Rapporten sendes til studiekonsulenten for publisering på emnesiden. Periodisk evaluering av emner ved ILN  

Emneansvarlig

 

 

 

Publisert 21. jan. 2020 17:13 - Sist endret 28. aug. 2020 10:26