Evaluering av vurdering og vurderingsordning

Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen skal gjennomføres ved alle emner ikke sjeldnere enn hvert andre år.

Dette innebærer at en eller flere eksterne skal se på hvordan vurderingen, altså eksamensoppgaven og sensureringen, står i forhold til hverandre og til emnebeskrivelsen, og hvordan vurderingsordningen, altså eksamensformen, står i forhold til læringsutbyttet.

Våren 2016 skal det gjennomføres en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen til alle aktive emner på bachelornivå.

Høsten 2016 skal det gjennomføres en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen til alle aktive emner på masternivå.

Våren 2017 skal det gjennomføres en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen til alle aktive emner på masternivå.

Høsten 2017 skal det gjennomføres en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen til alle aktive emner på bachelornivå.

Publisert 15. des. 2015 15:32 - Sist endret 15. des. 2015 15:32