English version of this page

Periodisk emneevaluering

Periodisk evaluering av et emne skal gjennomføres de to første gangene emnet undervises, og deretter hvert tredje år.

Det er emneansvarlig som er ansvarlig for å gjennomføre de periodiske evalueringene.

Husk at rapportene gjøres tilgjengelig for studentene på emnesiden og kan dermed ikke anses som interne dokumenter.

Periodiske evalueringer skal leveres etter avtale med studiekonsulenten.

Hvordan evaluere?

Periodisk emneevaluering skal alltid delvis baseres på en midtveisevaluering.

Det er laget flere forslag til hvordan emnene skal evalueres - se menyen til høyre. Vi anbefaler at du bruker samme metodikk fra år til år, slik at resultatene er sammenlignbare.

Dersom du ønsker å ta utgangspunktet i nettskjemaet laget av IMK, ta kontakt  med studieseksjonen. Du får da tilgang til en kopi av nettskjemaet som du kan redigere etter eget ønske.

Hovedtrekk fra evalueringene

Hovedtrekk fra periodiske emneevalueringer viser blant annet at studentene ønsker

 • mer interaktiv undervisning
 • flere ekskursjoner til relevante instanser
 • flere diskusjonsfora og workshops

Våren 2020 skal det gjennomføres periodisk evaluering av følgende emner

 • MEVIT1001 Innføring i medier og kommunikasjon: teori og historie
 • MEVIT2111 - Skjermkulturer
 • MEVIT2112 - Journalistikk, kommunikasjon og formidling
 • MEVIT2600 - Mediepåvirkning - holdninger, adferd og opinionsdanning
 • MEVIT3427/JOUR4427 - Media, War and Journalism
 • MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
 • MEVIT4321 – Political Communication: Strategic Communication and Lobbying
 • MEVIT4701 – Screen Technologies
 • MEVIT4702 – Screen Aesthetics
 • MEVIT4800 – Methods in Media and Journalism Research

Gjennomførte evalueringer

Vår 2019

 • ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse
 • MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
 • MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
 • MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap
 • MEVIT4117 – Contemporary TV fiction
 • MEVIT4310 – Media Innovations
 • MEVIT4540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier

Høst 2018

 • EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter
 • MEVIT1700 – Digital kultur
 • MEVIT3515 og MEVIT4515 – Digital Storytelling in Web Television: A Case Study of Skam
 • MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse
 • MEVIT4320 – Political Communication: Opinion Processes and Influence
 • MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon
 • MEVIT4425 – Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv
 • JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies
 • JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk

Vår 2018

 • EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid
 • MEVIT2532 - Filmhistorie
 • MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse
 • MEVIT3545/4545 - Moving North - The moving image in nordic film and TV series
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt i medievitenskap: gr.1) Skjermkulturer og gr.2) Design i mobile medier
 • MEVIT4310 - Media Innovations
 • MEVIT4323 - Immigration Depates in the Nordic Public Sphere
 • MEVIT4834 - Textual Analysis in Media Studies

Høst 2017

 • MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics
 • MEVIT3350/4350 - Media and Politics
 • MEVIT3515/4515 - Digital fortelling: Webserien SKAM
 • MEVIT3540/4540 - Bildedannelse - et universitet av bildemedier
 • MEVIT4614 - Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship?
 • MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research

Vår 2017

 • JOUR4330 - Freedom of Expression - discourses, principles and practices
 • JOUR4427 - Media, War and Journalism
 • MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk
 • MEVIT2600 - Mediepåvirkning - holdninger, adferd og opinionsdanning
 • MEVIT3427 - Media, War and Journalism
 • MEVIT3810 - Gruppeprosjekt - medievitenskap
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
 • MEVIT4113 - Medier, religion og konflikt
 • MEVIT4616 - Internet, Self and Society
 • MEVIT4618 - Mediatization of culture and society
 • MEVIT4834 - Tekstanalytiske tilnærmingsmåter

Høst 2016

 • ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon
 • MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics
 • MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner
 • MEVIT2610 - Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser
 • MEVIT3350 - Media and Politics
 • MEVIT3510/4510 - Medieestetikk
 • MEVIT3526 - Alternativ film
 • MEVIT3527 - Norsk film: historie og analyse
 • MEVIT4100 - Nordic Media in an International Perspective
 • MEVIT4350 - Media and Politics
 • MEVIT4800 - Methods in Media and Journalism Research

Vår 2016

 • ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer
 • EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid
 • JOUR4427 - Media, War and Journalism
 • MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk
 • MEVIT2110 - Medie- og kulturteori
 • MEVIT2532 - Filmhistorie
 • MEVIT2600 - Mediepåvirkning - holdninger, adferd og opinionsdanning
 • MEVIT3427 - Media, War and Journalism
 • MEVIT3550 - Nordic Noir
 • MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
 • MEVIT4310 - Media Innovations
 • MEVIT4550 - Nordic Noir
 • MEVIT4613 - Youth and New Media in Context
 • MEVIT4616 - Internet, Self and Society

Høst 2015

 • EXFAC03-MVIT
 • MEVIT1700
 • MEVIT3527

Vår 2015

 • ARB1402
 • MEVIT2600
 • MEVIT2700
 • MEVIT3550/4550

Høst 2014

 • ARB1401
 • EXFAC03-MVIT
 • JOUR4200
 • JOUR4900
 • MEVIT4000
 • MEVIT4327
 • MEVIT4614

Kontakt

Har du spørsmål angående periodisk emneevaluering? Kontakt studieseksjonen ved instituttet: studieinfo@media.uio.no