Bruk av gjesteforeleser

Prosedyre for søknad, bruk og honorering av gjesteforelesere.

Emner på 10 studiepoeng kan (uten søknad) leie inn 2 kortreiste gjesteforelesere (kun honorar og ev. transportkostnader i Østlandsområdet). Dersom man ønsker å bruke en gjesteforeleser med behov for lengre transport og overnatting, må det klareres med studieadministrasjonen: studieinfo@media.uio.no .Det vil ikke kunne benyttes mer enn én "langreist" gjesteforeleser. 

Emner på 5 studiepoeng kan kun beytte én gjesteforeleser - samme vilkår som over. 

OBS: Dersom dere vil bruke en gjesteforeleser fra UiO, må dere sjekke at vedkommende har et timeregnskap ELLER er ansatt i mindre enn 100% stilling (Dersom vi benytter en forsker i 100 % stilling uten timeregnskap må vi betale 100 % overtid for tiden vi benytter denne personen). Dersom vedkommende er ansatt som forsker uten timeregnskap i en 100% stilling må det klareres med studieadminsitrasjon/undervisningsleder.

Viktig: Man kan ikke selv avtale honorar til gjesteforskeren. Eksterne undervisere får kontrakt i henhold til IMKs vedtatte normer. Lønnstrinn 66 eller lønnstrinn 75 for professorer. Vekting av undervisning som normalt (4 timer pr. forelesningstime, 3 timer pr seminartime). 

Gi beskjed til studiekonsulent i god tid om hvem som skal være gjesteforeleser. Du må melde inn informasjon om ekstern gjesteforeleser i nettskjemaet senest to uker før gjesteforelesningen finner sted. Kontraktsoppretting kan ta litt tid, så vær svært gjerne tidlig ute. 

Publisert 1. nov. 2010 15:52 - Sist endret 30. jan. 2020 10:40