Midtveisevaluering

Midtveisevaluering skal gi studentene mulighet til å si hva de mener om undervisningen i et emnet. Evalueringen gjennomføres i midten av semesteret og vil inngår som del av kvalitetssikringen av emnet.

Alle emner skal ha en midtveisevaluering.

Hvordan gjennomføres midtveisevaluering?

Midtveisevalueringen skal fokusere på undervisningsopplegget, og emneansvarlig står fritt til å velge hvordan dataene skal hentes inn. Spørreundersøkelse på nett eller papir, via e-post eller muntlige samtaler er alle mulige alternativer. 

Etter gjennomført midtveisevaluering skal faglærer kvittere på at emnet er evaluert ved å benytte følgende skjema:

Studiekonsulent kan hjelpe til med oppretting av elektroniske spørreskjema.

Nyttige lenker

Publisert 28. okt. 2010 14:47 - Sist endret 13. apr. 2018 14:22