Studieadministrasjon ved IMV

Studiekonsulent Mons Thyness

  • Studieleder
  • Bachelorprogrammet i musikkvitenskap
  • Instrumentalundervisningen

Studiekonsulent Ellen Filmberg

  • Masterprogrammet i musikkvitenskap, inkl. studieretning i Nordic Music
  • Masterprogrammet Music, Communication and Technology, inkl. eksamen
  • Ph.d.-programmet

Førstekonsulent Julia Esther Eller

  • Eksamen bachelor i musikkvitenskap
  • Eksamen master i musikkvitenskap, inkl. Nordic Music