Opprettelse av emner ved Den internasjonale sommerskolen

Sommerskolen har i seg selv ikke faglige fullmakter. Opprettelsen av emner går derfor gjennom det fakultet som emnene faglig hører til. Prosedyren for godkjenning og oppretting av emner ved sommerskolen er beskrevet i det følgende.

Sommerskolen sender emnebeskrivelsen til fakultetet gjennom ePhorte.

Fakultetet sender emnebeskrivelsen til instituttet/fagmiljøet som bes om å vurdere

  1. om emnets faglig og innholdsmessig nivå er dekkende i forhold til studiepoengsuttelling
  2. om emnet faglig overlapper med emner som er allerede opprettet ved instituttet

At emnet er nesten eller helt identisk med et emne som instituttet tilbyr regulært, skal normalt ikke være til hinder for at sommerskolen kan tilby en «kopi» av emnet med egne lærere.

Når fakultetet har mottatt instituttets vurdering, vil fakultetet

  1. enten foreslå at sommerskolen gjør endringer i emnebeskrivelsen,
  2. eller sende emnet inn til FS-hjelp for oppretting for så å sende svar i ePhorte til sommerskolen om at emnet er godkjent og opprettet.

Hvis instituttet forandrer i et emne som sommerskolen har fått opprettet med overlapp, må sommerskolen informeres om endringene slik at den kan endre tilsvarende i sitt emne/sin emnebeskrivelse. Dersom sommerskolen ønsker å beholde emnet/emnebeskrivelsen uforandret, må instituttet i samråd med sommerskolen vurdere om det ikke lenger vil være full/delvis overlapp mellom instituttets emne og emnet som tilbys ved sommerskolen.

Publisert 7. aug. 2015 14:01 - Sist endret 12. aug. 2015 08:42