Studieretningsråd for LeP

Studierådet omfatter LeP-programmets studieretninger fremmedspråk, nordisk og kultur- og samfunnsfag.

Studierådet møtes 1-3 ganger i semesteret. Studierådet har slik sammensetning:

- Studiedekanen på HF (leder)

-Undervisningsledere fra IAKH, ILOS og ILN

-Studieledere fra IAKH, ILOS og ILN

-Studentrepresentanter fra hver av de tre studieretningene

-Studieadministrativ observatør fra ILS

 

Undervisning- og studieledere fra IFIKK, IKOS og IMK møter når de ønsker og kalles inn ved behov.

Publisert 14. mars 2014 13:01 - Sist endret 14. mars 2014 14:51