Praktiske detaljer rundt gjennomlesing av eksamen

  • Gjennomlesere velges ut av faglærere eller av MFUs kullrepresentant.
  • Hver student får gavekort på to kinobilletter som takk for arbeidet. Da skal både ordinær og kontinuasjonseksamen gjennomleses og kommenteres.
  • Tidspunkt og sted for eksamensgjennomlesing avtales med leder for eksamenskommisjonen i det aktuelle semesteret/den aktuelle module.
  • Studentene må signere taushetserklæring og levere denne til semester-/modulkoordinator for å få utbetalt kinobillettene.
  • Semester-/modulkoordinator deler ut kinobilletter.
Publisert 14. juni 2016 14:56 - Sist endret 14. juni 2016 14:56