Timeplan og ressurser for faglærere

Faglærere har en personlig timeplan hvor fagressurser lastes opp, og oversikt over timer vises. Studentene får tilgang til disse fagressursene i sin timeplan i Mine studier.

Som faglærer har du en personlig timeplan med oversikt over dine timer og hvor du laster opp fagressurser.

Gjennom din personlige timeplan finner du lenker til:

  • Rediger aktivitet: her kan du redigere timens fagressurser, som forelesningsnotater og presentasjoner.
  • Emnekode: her kan du få opp timeplanen for hele emnet.
  • Ressurser tilknyttet dine timer.

Når du har lastet opp ressurser vil disse umiddelbart bli tilgjengelig for studentene i Mine studier. Vi anbefaler at du bruker PC eller Mac til å laste opp ressurser, og ikke nettbrett eller mobil.

  • Kontakt modulkoordinator hvis timeplanen må endres eller ved avlysning av timen.

Låst timeplan

Husk å lukke redigeringsvinduet når du er ferdig, hvis ikke er timeplanen låst for neste bruker. 

Fagressurser

Ressurser på medisinstudiet er adgangsbegrenset til faglærere og medisinstudiets studenter (samt odontologi- og ernæringstudenter der de har felles undervisning).

Det er viktig å benytte et åpent dokumentformat. Bruk PDF slik at alle studenter klarer å åpne og skrive ut dokumentet uten å måtte kjøpe dyr programvare. Slik konverterer du Word-filer og Powerpoint-filer til PDF .

Slik laster du opp en ressurs:

  1. Åpne din personlige timeplan og klikk på "Rediger aktivitet" for den aktuelle timen. Et nytt vindu vil åpne seg hvor du kan laste opp selve ressursen.
  2. Velg "Faste ressurser" der du ønsker at ressursen skal følge med fra semester til semester. Det betyr at en ressurs som legges til som en fast ressurs i en vår 2016-timeplan, også vil være med over til høsten 2016 for den samme aktiviteten.
  3. Velg "Ressurser for inneværende semester" der du ønsker at ressursen bare skal være tilgjengelig i inneværende semester. Det betyr at en ressurs som legges til i en vår 2016-timeplan, ikke vil være med over til høsten 2016 for den samme aktiviteten.
  4. Husk å lukke vinduet når du er ferdig, slik at du ikke låser timeplanen for brukeren som kommer etter deg. Hvis en annen bruker redigerer timeplanen varsles du med en melding "låst av [bruker]".

Alle forelesere oppfordres til å legge ut et kort sammendrag av sin forelesning som en fast ressurs. Denne lastes opp som PDF tilknyttet aktuell aktivitet.

Trenger du å endre tittel på en fagressurs, eller trenger en mer steg-for-steg beskrivelse av løsningen, se detaljert veiledning for å laste opp ressurser

Fagressursoversikt

Alle ressurser som lastes opp i timeplanen lagres i et eget ressursbibliotek.

Oversikt er nyttig for undervisningsledere i de ulike fag. Studenter er også gjort kjent med denne oversikten, og den er også lenket opp fra emnesidene.

Endringer av timeplanen og beskjeder til studentene

  • Beskjeder som skal legges ut til studentene må gå via modulkoordinator.
  • Modulkoordinator må også involveres i all endring, flytting og avlysninger i timeplanen.

Ta kontakt med modulkoordinator

Timeplaner

Har du problemer med å redigere?

Dette kan skyldes problemer med gammel versjon av IE (Internet Explorer). Vi anbefaler i så fall å prøve en annen nettleser, f.eks. nyere Internet Explorer, Firefox eller Google Chrome.

Trenger du hjelp til redigering, ta kontakt med modulkoordinator.

Spørsmål? Kontakt

Publisert 16. des. 2014 20:33 - Sist endret 21. nov. 2022 02:45