Årshjul for studieadministrasjonen ved MN-fakultetet

Disse årshjulene viser frister og hvem som har ansvar for de ulike studieadministrative oppgavene ved MN-fakultetet.

Årshjulene er delt inn i disse områdene:

Publisert 10. feb. 2011 13:55 - Sist endret 1. juli 2019 09:55