Årshjul for internasjonalisering

Dato/ periode  

Hva

Lenker/bruksanvisning

Ansvar

Andre uke i januar

Semesterstart for innreisende, inkludert fadderuke.

NB: Emneavklaring på forhånd. Husk å avtale kontaktinfo med inst.

SOT

Fakultetet

10. januar

Avtalesidene skal være oppdatert.

 

 

Avtaleeier

15. januar

 

Søknadsweb for utreise på lufta.

 

 

Jan/feb

Utvekslingsrekruttering /kampanjedag

 

Fakultetene/SOT

1. uke i februar

Infomøte for dem som kan tenke seg å reise ut.

NB: Få studentrep. i tide!

Fakultetet

1. februar

Frist for søknad til SFB.

Kun hvis dette opptaket er tilgjengelig

Studentene

1. uke i februar

SOT ferdigstiller behandling av SFM, gir klarsignal for at inst kan behandle.

 

SOT

15. februar

Frist for søknad utreise

 

Studentene

Fakultetet

Februar

UT-opptaket

Kan begynne å behandle så snart søknadene kommer inn.

Fakultetet

Ca. 20. februar

 

Saksbehandlerdag utreisende.

 

Fakultetet

Ca 25. februar

Publiseringsfrist for utreisende.

 

Fakultetet

1.mars

Svarfrist for utreisende

 

Student, deretter evt. avtaleeier

Ca. 1. mars

Sende liste til inst om studenter som reiser ut på deres avtaler, der de skal nominere

 

Fakultetet

1. uke i mars

SFM-søknader skal ferdigbehandles av enhetene

 

Enhetene

Ca. 15. mars

Frist registrering av utreisende og overføring til utvekslingsperson.

 

Avtaleeier (SOT for overføring til utvekslingsperson).

Ca. 22. mars

Frist registrering av periode i utvekslingspersonbildet.

Bruksanv. sendes vanligvis fra SOT

Avtaleeier

1. uke i april

SFB-saksbehandlig avsluttes

 

Fakultetet

15. april

Søknadsfrist for stipendiatsøkere (PhD)

Avklar ansvarlige v/inst, sett frister og maks antall pr. stilling.

Grovsortering: institutt.

Fakultet: saksbehandling aktuelle kandidater

Mai

PhD kampanje

Vurdering av int. søkeres formelle opptakskrav

Fakultetet

Mai

Emneavklaring for innreisende for høstsemester

 

Fakultetet

15. mai

 

Innreisende ferdig registrert i utvekslingspersonbildet for bilaterale og gjester.

 

Avtaleeier

 

 

 

 

Mai/juni

Når rombooking åpner for høstsem og dato for reghjelp/infomøte for innreisende er klart.

 

Fakultetet

1. juni

Avtalene for neste våropptak for utreisende (frist 15/9) må være klare.

 

Avtaleeier

7. juni

Innreisende ferdig registrert i utvekslingspersonbildet for ERASMUS/NORDPLUS.

 

Avtaleeier

Mid-august

Semesterstart for innreisende utvekslingsstudenter (ink. fadderuke) og SFM studenter

 

Fakultetet

10. august

Avtalesidene skal være oppdaterte.

 

 

15. august

Søknadsweb for utreise på lufta.

Liste fra SOT over avtaler klare for å legges ut. Se om noe mangler/bør endres.

SOT etter innspill fra fak. (som igjen får innspill fra inst.)

 

Aug/Sept

Utvekslingsrekruttering /kampanjedag

 

Fakultetene/SOT

Sept., før fristen 15.

Infomøte for stud. som kan tenke seg å reise ut.

NB: Få studentrepr. i tide!

Fakultetet

15. sept.

Frist for søknad utreise.

 

 

Studentene

Ca. 20. september

Saksbehandlerdag utreisende.

 

Fakultetet

Ca. 1. oktober

Send beskjed til inst. om hvilke avtaler som er i ferd med å gå ut.

 

Fakultetet (og inst. følger opp med avtalepartnerene).

Ca. 15. oktober

Frist registrering av utreisende og overføring til utvekslingsperson.

 

Avtaleeier (SOT for overføring til utvekslingsperson).

Ca. 22. oktober

Frist registrering av periode i utvekslingspersonbildet.

 

Avtaleeier

November

Emneavklaring for innreisende for vårsemester

 

 

5. november

Innreisende ferdig registrert i utvekslingspersonbildet.

 

Avtaleeier

1. desember

Avtalene for våropptaket må være klare.

 

Avtaleeier

1. desember

Frist for søknad til SFM.

 

Studentene

Desember (når tid)

Opprydding i ePhorte

Annen rydding/organisering

 

Saksbehandlere fakultetet

 

Publisert 10. feb. 2011 13:46 - Sist endret 18. des. 2017 09:44