Årshjul for Lektorprogrammet og Årsenheten i realfag 2011

Dato Beskrivelse Ansvar
Januar Studieveiledning i forhold til emnevalg for studenter som er sent ute Fakultetet/LP administrasjonen
Mars  Undervisningsplanlegging for høst semesteret starter Fakultetet
  Sende ut e-post gjennom FS til de ulike kullene for å få tilbakemelding på emnevalg for høstsemesteret. Påkrevd med tilbakemelding. Fakultetet
  Studieveiledning i forhold til emnevalg. Fakultetet/LP administrasjonen
Medio mars Publisert nettinformasjon om faglig masterspesialisering. Evt. informasjonsmøte om masterspesialisering. Dialog med instituttene ang. nettinformasjon ol. Fakultetet i sammarbeid med instituttene
31. Mars Frist for registrering av data som skal være med i hovedkjøringen fra FS Fakultetet
April Undervisningsplanlegging for høst semesteret fortsetter Fakultetet
  Lunch/informasjonsmøter med kullene på LP studieretning realfag Fakultetet
01. April Arbeidsstue - undervisningsplanlegging MN - Helga Eng 241 9-14 Fakultetet/instituttene
02. April Hovedkjøring av data fra FS til Syllabus. Det er i denne kjøringen at anbefalte planer (planforslag), emner og fagpersoner kommer over til Syllabus. Timeplanforekommster som er overført til Syllabus må endres i Syllabus. Deretter: 3x daglig overføringer av nye timeplanforekomster fra FS til Syllabus STA
15. April Frist for å søke om opptak til masterspesialisering Lektorprogrammet Studentene
02. Mai Hovedschedulering ("romfordeling") i Syllabus STA
  Enhetene kan lese og gjøre korrektur på tid og sted info før opplenking av semestersider. Endringer må skje i Syllabus Fakultetet
Medio mai Forhåndsplassering på emner. FS: undervisningsoppmelding, eksamensoppmelding, partiplassering for Lektorprogrammets bachelorstudenter. Fakultetet
  Semesterstart: Starte planlegging - Velkomstbrev, forberede informasjonsmøte Fakultetet/LP administrasjonen/STA
  Opptak: Vurdere realkompetansesøkere. LP administrasjonen
25. Mai Semestersider for Høsten, med undervisnings- og eksamensinfo presenteres på nettet for studenter USIT
Juni StudWeb åpner for emneoppmelding. USIT
  Møte i opptakskomiteen for vurdering av realkompetansesøkere. LP administrasjonen
  Semesterstart – velkomstbrev (administreres av LP), velkomstlunsj for nye studenter, påmeldingsside på nettet Fakultetet
August

Emnepåmelding/undervisningsplassering for nye LAP-studenter. Tre operasjoner i FS: Undervisningsmelde, Vurderingsmelde, partiplassere

Emnepåmelding/undervisningsplassering for nye Årsenhet studenter. Tre operasjoner i FS: Undervisningsmelde, Vurderingsmelde, partiplassere

Fakultetet
 

Semesterstartuken: Mottak av nye LP-studenter - velkomstlunsj, studieveiledning

Fakultetet/LP administrasjonen
  Dialog med aktuelle masterprogrammer på instituttene om masterspesialisering på LP Fakultetet
September Publisere nettinformasjon om faglige masterspesialisering - Infomøte om masterspesialisering. Dialog med instituttene om nettinformasjon ol. Fakultetet i sammasbeid med instituttene
Oktober Undervisningsplanlegging for vårsemesteret Fakultetet
  Sende ut e-post gjennom FS til de ulike kullene for å få tilbakemelding på emnevalg for høstsemesteret. Påkrevd med tilbakemelding. Fakultetet
  Studieveiledning i forhold til emnevalg. Fakultetet
15. Oktober Frist for å søke om opptak til masterspesialisering. Studentene
  Lunsj/informasjonsmøter med hvert LP realfag kull. Informere om forhåndsplassering på matnat. Be studentene rydde opp i undervisningsplanene sine. Fakultetet
1. november Hovedschedulering ('Romfordeling') i Syllabus STA
Medio november Forhåndsplassering på emner. FS: undervisningsoppmelding, eksamensoppmelding, partiplassering for Lektorprogrammets bachelorstudenter og Årsenhetstudentene. Fakultetet
26. november Semestersider for vår, med undervisnings- og eksamensinfo presenteres på nettet for studenter USIT
Desember StudWeb åpner for emnepåmelding. USIT
  Studieveiledning i forhold til emnevalg. Fakultetet

 

Publisert 1. mars 2011 10:13 - Sist endret 25. okt. 2013 12:18