Høsten 2019

Under følger plan for STUA-møtene høsten 2019 (fellesmøter, temamøter, arbeidsstuer og seminar). Se arrangementsliste.

Uke Møteform Ansvarlig Innhold Dato og Tid Hvor
33          
34 Status-stue EpN Marte, Anne-Lise, Ina og Yvonne Status, spørsmål og oppklaringer, tid til å jobbe med emner 23.08.2019, kl.10-14

IT Aud. 3, VB

35          
36 Oppsummering, Masteropptaksarbeidet Anne-Lise    06.09.19, kl. 10-12 V349, Fysikkbygningen
36          
37 Status-stue EpN Marte, Anne-Lise, Ina og Yvonne Status, spørsmål og oppklaringer, tid til å jobbe med emner 09.09.2019, kl.10-12 IT Aud. 3, VB
38          
39 STUDIESTART Ingrid Evaluering høsten 2019, admin ansatte 26.09.2019 kl. 10.30 - 12.00 Fakultetsstyrerommet
40 HØSTFERIE    

 

 
41 Oppstartsstue, Und&vurd.planlegging V20 Anne-Lise & Eksamen Status, spørsmål og oppklaringer 11.10.19 kl.09.15 IT aud. 3, VB
42 Felles STUA  Hanne

Studiestartsundersøkelse-Ingrid Sand

Rapporten til studiestartundersøkelsen

Fra søker til kandidat - Hilde Omberg

Innlevering av masteroppgave i Inspera

Andreas Tandberg og Helge ENgeseth

16. oktober kl 10-1130

Abels utsikt
42 Arbeidsstue Und.planlegging V20 Anne-Lise m/ fl.    17.10.19 kl. 09.15  IT aud 3, VB
43 Arbeidsstue etter kjøring av pri. un. akt. MN Anne-Lise m/ fl.   

23.10.19

kl. 10.15

IT aud 3, VB
43 Ryddearbeisstue und.pl. V20 Anne-Lise m( fl.    25.10.19 kl. 09.15 IT aud 3, VB
44 Temamøte Linda og Ilan + Human Factors Rød/grønn/blå - mangfold blant studentene: hvem er de og hvordan møter vi dem?

30.10.19

kl 12.15 - 13.45

Undervisningsrom 3, GSH

45 Eksamen Øystein Alt som har med eksamen å gjøre før det braker løs 06.11.19 kl. 10.00-11.30 Fak.styrerommet, 3. etg. i Fys.-bygn.
46

Temamøte; internasjonalisering

 

Anne, Cecilia og Ellen Oppdateringer 13.11.19 kl10.00-11.30 Abels utsikt (rom 1259) i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus
47 Evalueringsseminar EpN Anne-Lise, Ina, Yvonne

Evaluering av arbeidet med EpN for våren 2020

Referat

Tilbakemeldinger - Menti

Tidslinje for semester 20H

Status EpN pilotsem.1

19.11.2019

kl. 09:00 - 12:00

Abels utsikt (rom 1259) i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus
47 Temaworkshop: Studieweb.  Hilde  Rydding og kvalitetssikring av nettsider studieprogrammene.  20.11.2019 kl. 09.15-11.30
Helga Engs hus: PC-rom 235
48 STUDIESTART Ingrid Planleggingsmøte - hva er fokus 2020

28.11.2019

kl. 10.30 - 12.00

Seminarrom 123, Vilhelm Bjerknes' hus
49 Felles STUA Hanne 

STUA seminaret 2020

Ny forskrift med krav om utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger - Knut Mørken og Cathrine Tellefsen

Utdanningsmeldingen 2019 - Knut Mørken

Evaluering av STUA 2019

4. desember kl 10 - 1130 Abels utsikt
50 Godkjenning av ekstern utdanning Ingrid, Anne, Ellen, Marianne Malsvar m.m.

11. desember

kl. 10:00-11:30

Vilhelm Bjerknes' hus, seminarrom 123

 

Publisert 27. juni 2018 21:31 - Sist endret 5. des. 2019 12:38