Studiestart årshjul

 

Dato/periode Beskrivelse Ansvar/kommentar
September Legge ut utlysning faddersjef fakultetsnivå Fakultetet

Programseminarperiode

Alle
Sent september: Evalueringsmøte studiestart for alle Alle
Intervjuer faddersjefer fakultetsnivå Fakultetet
Oktober
1. oktober frist for å melde faddersjef til sentralt Fakultetet
Opplæring / igangsetting faddersjef Fakultetet

Planleggingsperiode, endringer neste år, forankre planer med dekanat og årsplaner fakultetet

Fakultet og program
November Planlegge internasjonal studiestart januar Fakultetet
Desember Sende ut informasjon om internasjonal fadderordning Fakultetet
Januar

Internasjonal studiestart

Alle
Planlegge møter ifht STUA-kalenderen Fakultetet
Februar 1. februar frist for faddersjefer på institutt Programmene
Studiestart nettsider rydde i mapper og fjerne gammelt innhold (se rutine) Programmene
Planlegge datoer for spesialmøter (workshops og arbeidsstuer) utover våren Fakultetet
Evt nasjonal faddersjefsamling (Lykkepromille) Fakultetet
Mars 1. mars frist for ryddet gammel info nettsider Programmene
Planlegging program studiestart høst Programmene
Åpen Dag er frist for å ha lagt ut et velkomstarrangement på studiestartprogrammet (gjerne også noe mer spenstig) Programmene
15. mars frist for å ha plan for studentwebregistrering Fakultetet
Lage nettskjema fadderverving Fakultetet

Oppstart Verving faddere (lenker til nettside med påmeldingsskjema og informasjon)

Alle
April Planlegging program studiestart høst Programmene

Informasjon og nettsideplanlegging

Fakultetet (Sentralt)
Mai Planlegge Forsmak på Blindernlivet  

Workshop velkomstdag (kan også brukes til annen form for workshop som inkluderer alle): "Workshop MN studiestart"

Alle

Juni Ferdigstilt program for studiestart: Innen 15. juni. Programmene
Frist 15. juni for å sende fullstendig velkomstepost (lenker til mal) med informasjon til studentene om viktige datoer, pluss lenke til programmets studiestartside. Sende til fakultetet. Programmene
Sjekke velkomst-e-poster og nettsider. Dialog med programmene vedr. korreksjoner. Fakultetet

Forsmak på Blindernlivet

Fakultetet (og studenter på institutt)
Juli Feriemåned  
Frist fadderverving lukke skjema Fakultetet

Velkomsteposter sendes ut etter ja-svar fristen i slutten av juli

Fakultetet
August Innkalle til evalueringsmøte med faddersjef - sørge for skriftlig rapport Programmene
Innkalle til evalueringsmøte for alle Fakultetet

Uke 33 studiestart

Alle

Ressurser:

Studiestartsidene for UiO sentralt

Lykkepromille

European First Year Experience konferansen

 

Publisert 23. mars 2017 15:41 - Sist endret 23. mars 2017 15:50