Arbeidspraksis ved MN

Arbeidspraksis skal legge til rette for at studentene i større grad kan få relevant arbeidserfaring under studiene, fra en bransje eller et yrke som er relevant for den fagkunnskapen de har tilegnet seg gjennom studiene. På denne siden finner du rammer og råd for å tilby arbeidspraksis.

Hvorfor arbeidspraksis?

  • Øke studentenes bevissthet rundt hvordan de kan bruke ferdigheter og kompetanse fra studier i en praktisk sammenheng.
  • Gi studentene bedre innsikt i hvilke kompetanser og ferdigheter arbeidslivet krever.
  • Lette overgangen fra studier til arbeidsliv.

Opprette praksisemne

  • Rammer for praksis
  • Emnebeskrivelsen og mal
  • Eksisterende emner

Avtaler

  • Bruk av avtaler
  • Avtalemaler

Utviklingssemesteret

Ved innføringen av nye bachelorprogrammer ved MN høsten 2017, ble det for samtlige studieprogrammer innført et utviklingssemester. Studentene skal i sitt utviklingssemester kunne velge i ulike alternativer som vil komplementere utdanningen, inkludert arbeidspraksis.

I tillegg kan arbeidspraksis under studiene spille en nøkkelrolle i utviklingen av profesjonell kompetanse, som er i tråd med fakultetets visjon for utdanningsstrategi:

Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt.

Nettverk praksis MN

Deltakende institutt/program har oppnevnt en faglig mentor som møtes i et nettverk for arbeidspraksis ved MN.

Nettverket ledes av:

Ansvarlig for bedriftskontakt:

Administrativ MN: