Avtaler

Har du spørsmål om opprettelse av avtaler i arbeidspraksis, eller om innholdet i avtalene, vennligst kontakt Else Marie Lingaas.

I arbeidspraksis skal arbeidsforholdet godkjennes og reguleres gjennom signerte avtaler. Det skal opprettes en overordnet avtale mellom institutt og arbeidsgiver. I tillegg skal det opprettes en avtale for den enkelte student. Denne regulerer pliktene de ulike partene påtar seg ved arbeidspraksis, og angir hvordan konflikter skal løses. Avtalen signeres av tre parter; studenten, arbeidsgiveren og institutt.

Avtalemaler

I samarbeid med UiOs jurister, har det blitt utarbeidet avtalemaler:

Malene tilpasses med UiO-logo og navn på instituttet i header. På denne siden finner du brev- og notatmaler for MN.

Publisert 9. nov. 2018 12:14 - Sist endret 28. mars 2019 15:42