Nettverk for arbeidspraksis MN

Nettverk for arbeidspraksis MN er et forum for erfaringsutveksling og koordinering av arbeidet med praksisordningen ved MN, inkludert bearbeidelse av faglig innhold og samkjøring av initiativer.


Møter i nettverket

Ingen kommende møter.


MN

Nettverket ledes av Solveig Kristensen (prodekan) / Knut Martin Mørken (visedekan)

Faglige mentorer

Heidi Sandaker (Fysisk institutt)

Ingrid Kristine Glad (Matematisk institutt)

Alexander Eiler (Institutt for biovitenskap)

Jaan Erik Roots (Kjemisk institutt)

Øivind Kure (Institutt for teknologisystemer)

Administrative kontaktpersoner

Grete Stavik-Døvle og Silje Fjørtoft

Annika Rigenholt og Paul Aleksander Maugesten

My Hanh Tu

Kirsti Ales Dalseth

Ida Elisabeth Rydning

Publisert 9. nov. 2018 12:18 - Sist endret 21. mai 2019 14:29