Eksamen ved MN

Forberedelser på institutt

Instituttet skal bl.a. aktivere eksamen i Inspera og melde inn hjelpemidler.

Frist: Senest kl. 9:00 7 virkedager før skoleeksamen

Forberedelser på fakultetet

Fakultetet skal kvalitetssikre oppgavesett og klargjøre for eksamen i Silurveien.

Frist: Senest kl. 9:00 3 virkedager før skoleeksamen.

Årshjul

Årshjul for eksamen og digital eksamen
(kun tilgjengelig for studieadministrativt ansatte ved MN).

Veiledninger

Ulike veiledninger

Sensorveiledninger

Alle eksamener (inkludert muntlige, praktiske, kliniske og utsatte eksamener) skal ha sensorveiledninger.

Sensurskjema

Sensurskjema skrives normalt ut i FS. I de tilfeller der dette ikke er mulig, kan MNs sensurskjema lastes ned her.

Informasjonsbrev

Her ligger det aktuelle eksamensbrevet for inneværende semester.

Eksamensmaler

Her ligger maler til forsider for penn og papir-eksamensoppgaver på henholdsvis bokmål, nynorsk og engelsk.