Innmelding

Sist endret 9. des. 2020 17:25 av Ina Hodnebrug

Her finner du en oversikt over innmeldte endringer i eksamensform og/eller varighet, for emner våren 2021. Oversikten blir sjekket og fulgt opp av både eksamen og studieplan ved fakultetet.

Siste frist for å melde inn endringer er 22. januar 2021.