Studierettsoppfølging (bachelor og årsstudier)

BEKYMRINGSVARSEL
De programmer som har kapasitet foreslås å VARSLE studenter om at de har forsinkelser i studiene sine og kan ligge i faresonen i hht progresjonsreglene i gjeldende UiO-forskrift (jf § 7.1.6 i http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml)
Hvis man ønsker å varsle en 1. semester programstudent som ikke er meldt til minst 10 studiepoeng 1. studiesemester, bør slikt varsel sendes ut før eksamensmeldingsfristen (01.09) og helst i siste uke av august.
Hvis man ønsker å varsle en 2. semester programstudent som ser ut til ikke å ha minst 30 studiepoeng etter 1. studieår, bør slikt varsel sendes ut etter ny eksamen (i emne der slik gis) og etter ev. utsatt eksamen, men før eksamensmeldingsfristen (01.02) og helst i løpet av siste uke i januar.
Hvis man ønsker å varsle en 4. semester programstudent som ser ut til ikke å ha minst 90 studiepoeng etter 2. studieår, bør slikt varsel sendes ut etter ny eksamen (i emne der slik gis) og etter ev. utsatt eksamen, men før eksamensmeldingsfristen (01.02) og helst i løpet av siste uke i januar.
Hvis man ønsker å varsle en 6. semester programstudent som ser ut til ikke å ha minst 150 studiepoeng etter 3. studieår, bør slikt varsel sendes ut etter ny eksamen (i emne der slik gis) og etter ev. utsatt eksamen, men før eksamensmeldingsfristen (01.02) og helst i løpet av siste uke i januar.

Teksten i slik bekymringsepost til de aktuelle kan være:
I følge våre opplysninger er du tatt opp til bachelorprogrammet PROGRAMNAVN høsten OPPTAKSÅR.
Ved en gjennomgang av dette studiekullet, ser vi at i du ikke fyller kravene til full progresjon i studiet.
Hvis du ikke lenger ønsker å være student på programmet vil vi gjerne at du gir oss beskjed.
Ta også kontakt med oss hvis du har større avvik fra den opprinnelige studieplanen din. Vi hjelper deg gjerne med studieveiledning.
Du kan nå oss på telefon TELEFONNUMMER, e-post E-POSTADRESSE, eller ved at du besøker oss BESØKSSTED.
Vi minner om at ved for store forsinkelser kan du miste din studierett. Du bør derfor ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til noe i forbindelse med studiene dine.

FS-rapportbistand for arbeidet:
301.010 Kjørt med "inkludér studiepoengsopplysninger" gir oversikt over hvem som mangler studiepoeng og som eventuelt skal ha bekymringsbrev.

Tilleggsopplysninger kan hentes fra:
-265.002 Studenter med flere studieretter.
(Bidrag til å avslutte studierett for dem som har fått masteropptak)
-728.002 Veivalg for utdanningsplan
(Gir oversikt over hvilke studieretninger den enkelte student har valgt)
-727.001 Gir den mest kompakte oversikten over alle resultater til alle studenter i ett kull.
(Kjøres med hake på "eksamensmeldinger utenom plan" og "resultater utenom plan" for å få hele oversikten for hver enkelt student.)


 

-----------------------

INNDRAGNING
(Jf progresjonsreglene i gjeldende UiO-forskrift (jf § 7.1.6 i http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml)
En 3./5. eller 7. semester programstudent som ikke har minst hhv 30/60/90 studiepoeng etter ferdig 1./2./3. studieår bør få inndratt sin programstudierett etter eksamensavviklingen om våren og før det åpnes for undervisningsmelding for neste vårsemester. Dvs etter at resultater fra alle nye eksamener (i emne der slik gis) og alle utsatte eksamener foreligger, og i god tid før slutten av november. Helst også før fristen for å søke om enkeltemnestudierett for neste semester går ut.

De som får inndratt studierett, skal ha skriftlig beskjed om hvilken studierett som inndras og bli informert om klageadgang. Flere av våre programmer, bl.a. MBV og MIT, har gode eksempler på slike brev. For brev-eksempler utarbeidet av sentralt UiO-hold, se link til FS-rapportbistand under.

Forholdet til REALFAGSSTUDIERETT:
Hvis student som får slettet programstudierett har fått tildelt realfagsstudieretten inneværende studieår, beholdes denne ut studieåret og inndras dersom vedkommende student ikke har brukt et realfaglig eksamensforsøk ved fakultetet i løpet av studieåret.
Hvis en student som får slettet sin programstudierett IKKE har fått tildelt realfagsstudierett og har realfaglige eksamensmeldinger for inneværende semester, sendes e-post til Anne-Lise a.l.s.hansen@matnat.uio.no med anbefaling om at det tildeles realfaglig studierett. Denne vil beholdes ut studieåret og inndras dersom vedkommende student ikke har brukt et realfaglig eksamensforsøk ved fakultetet i løpet av studieåret.
Hvis en student som får slettet sin programstudierett har fått tildelt realfaglig studierett tidligere studieår og denne er benyttet (ved at vedkommende har brukt et realfaglig eksamensforsøk), røres ikke den realfaglige studieretten slik praksis er i dag.

Dersom studenten har aktive eksamensmeldinger for dette semesteret, kan den skriftlige beskjeden i forbindelse med inndragningen få følgende tillegg:
"Da vi antar at du fortsatt ønsker å ha anledning til å ta realfaglige emner, presiseres det at det nå kun er din programstudierett som inndras. Du har derfor fortsatt en studierett som gir deg mulighet til i begynnelsen av hvert semester å søke om opptak til realfagsemner. Informasjon om når et emne tilbys og hvilke andre emner det eventuelt bygger på/forutsetter, finner du i den aktuelle emnepresentasjonen, se oversikten over fakultetets emner. "

I slike tilfeller kan det også være aktuelt å gjøre oppmerksom på at kravene til bachelorgraden for en programstudent og for en enkeltemnestudent er ulike. En enkeltemnestudent tar en fritt sammensatt bachelorgrad. Dette kan hun/han lese om på fakultetets nettsider, http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/grader.html.

FS-rapportbistand for inndragningsarbeidet: se http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/programstudent/inndragning.html

Publisert 3. mars 2011 14:08 - Sist endret 3. mars 2011 14:15