Undervisningsplassering av programstudenter

1) Sørg for at klasseinndelingen er ajourført
 

  • Klasser opprettes for de enkelte studentkull i ”Kull samlebilde” i ”Programstudentmodulen” (gjøres vanligvis i forbindelse med opptak og undervisningsplassering det aller første programsemesteret).
  • Oversikt over kull og ”klasseliste” for studentene finnes i rapporten FS301.010.
  • Endring av enkeltstudents klassetilhørighet gjøres i studieprogramstudentsamlebilde, underbilde ”Klasse”.

2) Meld studentene i kullet eller i de enkelte klasse(r) til eksamen
Enten enkeltvis i for eksempel studieprogramstudentsamlebilde.
Eller hele kullet/de enkelte klasser i kullet ved rutinen FS510.001. For denne rutinen: fyll ut ønsket studieprogram, kullsemester og, hvis ikke alle klassene skal ha det gjeldende emnet, angi hvilken klasse. Hvis alle klassene skal ta emnet kan haken på klasse fjernes slik at alle klassene blir meldt.
Angi emne samt semester og eksamensstatus (som regel "ORD"). Sett av de hakene som ønskes og kjør rapport.
(Dersom enkelte av studentene i klassen / kullet allikevel ikke skal ta emnet, kan eksamensmeldingen for disse deretter slettes.)

3) Plassér de eksamensmeldte studentene på undervisning og undervisningspartier
Undervisningsaktiviteter og de enkelte underaktivitetenes kapasitet må være opprettet på forhånd i det tilhørende undervisningsaktivitetsamlebilde.
Plasseringen kan gjøres enten individvis ved bildet undervisningsmelding. Fyll I så fall ut pnr., emne, År-termin, Terminnr. (som regel 1), Opptaksgruppe (som regel "A"), Tilbudsstatus "I", Publ.opptaksinfo "J". Under "Aktivitetsønske" fylles det ut en rad med prioritet "1", de verdiene for disiplin, form og partinr. som studenten skal få opptak på og som må stemme med emnets undervisningsaktiviteter samt "J" på Tildelt..
 Eller: Plassér hele kullet/de enkelte klasser ved rutinen FS456.001: Fyll I så fall ut studieprogram, kull og klasse, sett "fordeling" til "et parti": Fyll videre ut emne og termin og hvilken disiplin, undform og parti klassen skal tildeles på emnet (som f.eks. TEORI, ØVE, 12). Hvis man haker av på "krev eksamensmelding" vil man hindre at de man ikke har meldt til eksamen vil bli meldt til undervisning. Hvis en ikke ønsker at studenten skal kunne slette partiplassering på studentweb må en hake av for det.

 

Publisert 3. mars 2011 13:35