Mal på svar til søker

Følgende maler er de som intgruppa på fakultetet bruker på svar til søker i ePhorte-sakene.

Forhåndsgodkjenning via institutt

Forhåndsgodkjenning, frie emner

Endelig godkjenning

Innpass

Publisert 21. mars 2019 13:39 - Sist endret 21. mars 2019 13:39