Saksbehandling av norsk utdanning

Søknad om godkjenning av ekstern utdanning skjer via Nettskjema

Søknad registreres i ePhorte av MN-arkiv, saksansvarlig hos fakultetet 

Fakultetet etterlyser før saksbehandling dersom søknaden ikke er komplett

Hva som skjer videre avhenger av hva søknaden gjelder.

Bachelorprogram - innpassing av emner

Erstatte obligatoriske emner (unntatt Exphil)

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 2. Fakultetet sender notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 3. Instituttet gjør faglig vurdering.
 4. Saksbehandler ved institutt:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 5. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

INF design/språk: 40-gruppe hos annet fakultet

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 2. Fakultetet sender notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 3. Instituttet sender anmodning til annet fakultetet for vurdering av 40-gruppe: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 4. Annet fakultet gjør faglig vurdering og sender notat med svar tilbake til MN-institutt.
 5. Saksbehandler ved institutt:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 6. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Examen philosophicum

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater  
 2. Fakultetet vurderer om ekstern Examen philosophicum er ok.
 3. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Frie emner

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater 
 2. Fakultetet vurderer om eksternt emne kan overlappe med UiO-emner.
  1. Eksternt emne overlapper ikke. Fakultetet registerer omfang og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde og innpasser eksternt emne i utdanningsplan hvis programstudent.
  2. Mistanke om overlapp med UiO-emne. Fakultetet sender notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning. Instituttet gjør faglig vurdering og saksbehandler ved institutt sender notat med svar på anmodning tilbake fakultetet: Svar på anmodning om vurdering av ekstern utdanning. 
 3. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Fritt sammensatt bachelorgrad - emner i 80/40-gruppe

 1. Fakultetet sender notat med anmodning til saksbehandler ved institutt som eier emnegruppen: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 2. Instituttet gjør faglig vurdering. 
 3. Saksbehandler ved institutt sender notat med svar på anmodning til fakultetet: Svar på anmodning om vurdering av ekstern utdanning. 
 4. Fakultetet registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
 5. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Registrere fritak for forkunnskapskrav

Registrere eksterne emner som forkunnskapskrav

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater  
 2. Fakultetet sender anmodning til sakbehandler ved institutt. Tittel journalpost. 
 3. Instituttet gjør faglig vurdering. 
 4. Saksbehandler ved institutt registrerer godkjenning av forkunnskapskrav i FS.
 5. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Registrere 120 studiepoeng som forkunnskapskrav

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater 
 2. Fakultetet registerer studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
 3. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Farmasi

Må sjekkes med Nina.

 1. Instituttet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 2. Instituttet gjør faglig vurdering.
 3. Instituttet:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 4. Instituttet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

IT og ledelse

 1. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 2. Fakultetet sender notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 3. Saksbehandler ved institutt:
  1.  
  2.  
 4. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Etterlysning av manglende dokumentasjon

Dersom ikke søknaden er komplett må dokumentasjon etterlyses (gjøres av både fakultet og institutt).

 1. Opprett ny journalpost "Ny utgående e-post": Etterlysning av manglende dokumentasjon.
 2. Søker laster opp manglende dokumentasjon via Nettskjema: "Oppdatere eksisterende søknad"

Masterprogram - innpassing av emner

For studenter som har opptak

Innpassing av emner i et masterprogram behandles av institutt direkte.

 1. Studenten tar kontakt med studieadministrasjonen ved sitt institutt
 2. Instituttet har egne rutiner for behandling (bruker heller ikke "vanlig" søknadsskjema). Noen institutter behehandler dette som en søknad om godkjenning av ekstern utdanning, andre institutter behandler det som en del av masteravtalen 

Forhåndvurdering av kvalifisering før opptak

Normalt gjør vi ikke dette, fordi man får svar etter at man har søkt opptak.

Unntak: dersom noen har god grunn til å måtte vite om de kvalifiserer på forhånd, og det er mulig å gjøre noe med dette før dato for ettersending av dokumentasjon i opptaket. I så fall søker de om Godkjenning av annen utdanning, og ved registrering av ny søknad krysser av for "Annet".

Søknader fra studenter som ikke har fått opptak må også behandles, men må ikke prioriteres.

Publisert 19. mars 2019 13:01 - Sist endret 10. des. 2019 13:49