Saksbehandling av norsk utdanning

Bachelorprogram - innpassing av emner

Erstatte obligatoriske emner, unntatt Exphil

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet sender N-notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 4. Instituttet gjør faglig vurdering.
 5. Hvis opptak som programstudent: Saksbehandler ved institutt:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 6. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

INF design/språk: 40-gruppe hos annet fakultet

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet sender N-notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 4. Instituttet sender N-notat med anmodning til annet fakultetet for vurdering av 40-gruppe: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 5. Annet fakultet gjør faglig vurdering og sender N-notat med svar tilbake til MN-institutt.
 6. Hvis opptak som programstudent: Saksbehandler ved institutt:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 7. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Examen philosophicum

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet vurderer om ekstern Examen philosophicum er ok.
 4. Hvis opptak som programstudent: Fakultetet:
  1. Registerer omfang av emne og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 5. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Frie emner

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet vurderer om eksternt emne kan overlappe med UiO-emner.
  1. Eksternt emne overlapper ikke. Hvis opptak som programstudent: Fakultetet registerer omfang og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde og innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  2. Mistanke om overlapp med UiO-emne. Fakultetet sender N-notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning. 
   Instituttet gjør faglig vurdering og saksbehandler ved institutt sender N-notat med svar på anmodning tilbake fakultetet: Svar på anmodning om vurdering av ekstern utdanning. 
 4. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Fritt sammensatt bachelorgrad - 80/40-gruppe

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet sender N-notat med anmodning til saksbehandler ved institutt som eier emnegruppen: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 4. Instituttet gjør faglig vurdering. 
 5. Saksbehandler ved institutt sender N-notat med svar på anmodning til fakultetet: Svar på anmodning om vurdering av ekstern utdanning. 
 6. Fakultetet registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
 7. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Registrere forkunnskapskrav

Registrere eksterne emner som forkunnskapskrav

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet sender N-notat med anmodning til sakbehandler ved institutt. Tittel journalpost. 
 4. Instituttet gjør faglig vurdering. 
 5. Saksbehandler ved institutt registrerer godkjenning av forkunnskapskrav i FS.
 6. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Registrere 120 studiepoeng som forkunnskapskrav

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater 
 3. Fakultetet registerer studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
 4. Fakultetet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Farmasi

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Instituttet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Instituttet gjør faglig vurdering.
 4. Instituttet:
  1. Registerer omfang av emner og studiepoeng i Godkjenningssak samlebilde.
  2. Innpasser eksternt emne i utdanningsplan.
  3. Erstatter emne i utdanningsplan
 5. Instituttet sender vedtaksbrev til søker: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

IT og ledelse

 1. Søknad via Nettskjema Godkjenning av annen utdanning registreres i ePhorte. 
 2. Fakultetet fyller ut FS Godkjenningssak samlebilde, og henter inn eksterne resultater. Etterlyser dokumentasjon ved behov.
 3. Fakultetet sender N-notat med anmodning til saksbehandler ved institutt: Anmodning om vurdering av ekstern utdanning.
 4. Saksbehandler ved institutt sender vedtaksbrev til søker, med kopi til saksansvarlig ved fakultetet: Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning. 

Masterprogram 2-årig - innpassing av emner

For studenter som har opptak

Innpassing av emner i et masterprogram behandles av institutt direkte.

 1. Studenten tar kontakt med studieadministrasjonen ved sitt institutt
 2. Instituttet har egne rutiner for behandling (bruker heller ikke "vanlig" søknadsskjema). Noen institutter behandler dette som en søknad om godkjenning av ekstern utdanning, andre institutter behandler det som en del av masteravtalen 

Dersom fakultetet mottar søknader om innpass i masterprogram vil disse settes videre til institutt.

Forhåndvurdering av kvalifisering før opptak

Normalt gjør vi ikke dette, fordi man får svar etter at man har søkt opptak.

Unntak: dersom noen har god grunn til å måtte vite om de kvalifiserer på forhånd, og det er mulig å gjøre noe med dette før dato for ettersending av dokumentasjon i opptaket. I så fall søker de om Godkjenning av annen utdanning, og ved registrering av ny søknad krysser av for "Annet".

Søknader fra studenter som ikke har fått opptak må også behandles, men må ikke prioriteres.

Etterlysning av manglende dokumentasjon

Dersom ikke søknaden er komplett må dokumentasjon etterlyses (gjøres av både fakultet og institutt).

 1. Opprett ny journalpost "Ny utgående e-post": Etterlysning av manglende dokumentasjon.
 2. Søker laster opp manglende dokumentasjon via Nettskjema: "Oppdatere eksisterende søknad".
Publisert 19. mars 2019 13:01 - Sist endret 20. des. 2019 09:23