Sensorveiledning

Ved alle former for eksamen skal det i henhold til Universitets- og høgskoleloven  være utarbeidet en skriftlig sensorveiledning som er tilgjengelig for kandidatene senest på tidspunktet da sensuren gjøres kjent.

Sensorveiledningen har flere formål:

- å bidra til at sensorene vurderer og kan begrunne vurderingen utfra de samme kriterier

- å hjelpe studentene til å forstå hva de kan forvente på eksamen og forstå den karakteren de har fått

Sensorveiledninger kan være generiske eller spesifikke, avhengig av formål.

Informasjon om sensorveiledninger ved MN-fakultetet inneholder også eksempler som emneansvarlig kan ta utgangspunkt i.

Kravet om sensorveiledninger gjelder ved alle vurderingsdeler som skal inngå i karakteren i et emne, også ved hjemmeeksamen, prosjektinnleveringer og ny/utsatt eksamen.

Sensorveiledningen skrives av emneansvarlig, og skal sendes til studieadministrasjonen (studieinfo@fys.uio.no) som publiserer den på emnets semesterside. For muntlige eksamener må sensorveiledningen sendes min. to uker før eksamensdato.

 

Publisert 3. apr. 2019 16:11 - Sist endret 25. apr. 2019 11:19