Oppgaver

Arbeidsoppgavene i studieadministrasjonen er fordelt på de fire studiekonsulentene, men dersom du ikke er sikker på hvem du bør kontakte kan du sende e-post til studieadm@fys.uio.no.

Ansvarsområde Person
Avvikling av muntlig/skriftlig eksamen i emnene Christine Sundtveten
Avvikling av mastereksamen Christine Sundtveten
Faglige vurderinger Grete Stavik-Døvle / Espen Murtnes
Internasjonalisering - utveksling Grete Stavik-Døvle / Espen Murtnes
Internasjonalisering - selvfinansierende masterstudenter Grete Stavik-Døvle / Espen Murtnes
Lektor-programmet Grete Stavik-Døvle
Lokale opptak (master- og innpasningsopptak) Grete Stavik-Døvle / Espen Murtnes
Lærerkollegiet sekretær/kontaktperson Espen Murtnes
Læringsmiljøkontakt Grete Stavik-Døvle
Ph.d. programmet (opptak, gjennomføring og avslutning) Christine Sundtveten
Studieutvalget sekretær/kontaktperson Silje Fjørtoft
Tilretteleggingskontakt Silje Fjørtoft
Undervisning  ( timeplanlegging, emnebeskrivelser,  bemanningsplan, gruppelærere) Silje Fjørtoft

Programkoordinatorer:

Program Programkoordinator
FAM og FA Grete Stavik-Døvle
ELDAT bachelor og master Christine Sundtveten
ELITE bachelor og master Espen Murtnes
Fysikk master Grete Stavik-Døvle
Computational Science Espen Murtnes

 

Publisert 7. des. 2012 15:15 - Sist endret 21. mai 2019 14:39