Bemanningsplan vårsemesteret 2017

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
    Labkoordinator A. L. Read
FYS1000 Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin    
FYS2150 Eksperimentalfysikk   D. K. Dysthe
FYS2150L Eksperimenter i fysikkundervisningen   D. K. Dysthe, E. Henriksen
    Lab.veiledere T.S. Tveter, D.K. Dysthe, H. Pecseli, E. Monakhov, Y. K. Frodason, V. Olsen, K.O.H. Vadla, Ø. Gløersen, C. Zimmermann, C. Pedersen (innleid), K.Tuv (innleid)

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS1000 Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin Foreleser

J. Bergli

    Regneøvelser  
    Kollokvier A.Dursun, J.G.Ellingsen, E. Malinen, M.J. Sætra, K.Karlsen (innleid), M. Ledum (Innleid), O. G. Johansen (innleid), L. G. Pedersen (innleid), H. B. Lie (innleid)
FYS1010 Miljøfysikk Foreleser A. Dahlback
FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Emneansvarlig K.M. Kjølerbakken
    Foreleser K.M. Kjølerbakken
    Regneøvelser I. B. Martins (innleid)
    Lab Y.Elfarri (innleid)
    Lab S. Brask (innleid)
    Lab J. Nereng (innleid)
      O. M. Vister (innleid)
FYS-MEK1110 Mekanikk Foreleser A. Görgen
    Stedfortreder W. J. Miloch
    Kollokvier S. Marholm, W. J. Miloch, D.D.Gujic (innleid), J. Villadsen (innleid), K. Bjørke, M. Bråtelund (innleid), A. Johansson (innleid), M. Vege (innleid), C. Glittum (innleid)
FYS2130 Svingninger og bølger Foreleser L. Clausen
    Kollokvier/regneverksted/lab L. Vines, C. Granerød, E. S. Hatlen, R. S. Eldøy (innleid)
FYS2140 Kvantefysikk Foreleser E. G. Flekkøy
    Regneverksted/lab O. Syljuåsen, M. E. Bathen, A-M. Hovda (innleid), K. H. Helland (innleid)
FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Foreleser A. Raklev
    Kollokvier/regneøvelser A. Skaugen
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Foreleser S. Viefers
    Kollokvier/regneøvelser H. Oppen, A. Pizzini (innleid)
FYS3240/FYS4240 PC-basert instrumentering og kontrollere Foreleser J.K. Bekkeng
    Lab T.M.Berge
FYS3320 Fysikk og energiressurser Foreleser Undervises ikke
    Kollokvier/regneøvelser  
FYS3410 Kondenserte fasers fysikk Foreleser Andrej Kuznetsov
    Kollokvier/regneøvelser Andrej Kuznetsov
FYS3510 Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser Foreleser F.Ould-Saada
FYS3520 Kjernefysikk, struktur og spektroskopi Foreleser S.Siem
    Gruppe Innleid
MENA3100 Materialkarakterisering Foreleser A.E. Gunnæs
    Lab A.E. Gunnæs
NAT2000 Naturfag i praksis   C. Angell, E.K. Henriksen

 

Master/ph.d. emner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS4130 Statistisk mekanikk Forelesere, regneøvelser L. Angheluta, V.B.Sørdal
FYS4160 Generell relativitetsteori Foreleser T.Bringmann
    Regneøvelser M. Kersting
FYS4260/FYS9260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder Kursansvarlig F.Strisland (II-er SINTEF)
    Lab  
FYS4310/FYS9310 Material science of semiconductors Foreleser T. Finstad
FYS4411/FYS9411 Computational physics II Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen
    Regneøvelser/lab M.Ledum (innleid), H. E. Kristiansen (innleid)
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon Emneansvarlig Anders Malthe-Sørenssen
    Gruppelærer  
FYS4530/FYS9530 Subatomær mange-partikkelteori Foreleser Blir ikke undervist
FYS4560/FYS9560 Elementærpartikkelfysikk Foreleser F. Ould-Saada
FYS4610/FYS9610 Magnetosfæriske prosesser Foreleser Undervises ikke
FYS4730/FYS970 Medisinsk strålingsfysikk for strålingsterapi Foreleser T.P. Hellebust (II-er fra OUS)
FYS4761/FYS9761 Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk Forelesere A.C.T. Martinsen (II-er fra OUS)
FYS5120/9120 Videregående kvantefeltteori Foreleser C. Lütken
FYS5310/FYS9320 Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II Foreleser Øystein Prytz
FYS-KJM4580 Nuclear Technology Foreleser Undervises ikke
FYS-KJM4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk Forelesere A. Bjørnerud (II-er fra OUS/Intervensjonssenteret ), E. Hansen (Kjemisk)
MENA5010/9010 Nanophysics Foreleser P. Mikheenko
    Labveileder T. H. Qureishy
FYS9180 Condensed Matter Field Theory Foreleser Blir ikke undervist

 

 

Undervisningsfri

J. I. Moen (instituttleder)

A. I. Vistnes (undervisningsleder)

H. Sandaker (forskningsleder)

E. O. Hole (undervisningsfri)

C. Persson (undervisningsfri)

H. Balk (underviser bare høstsemestere)

K. J. Måløy (underviser dobbelt i høstsemesteret)

B.G. Svensson (underviser bare høstsemestere)

A. Olsen (undervisningsfri)

E.O. Pettersen (underviser bare høst)

M. Guttormsen (undervisningsfri)

 

Ikke plassert enda

 

 

 

 

 

Publisert 9. des. 2016 12:52 - Sist endret 13. jan. 2017 11:22