Forslag til bemanningsplan vårsemesteret 2020

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
FYS2150 Eksperimentalfysikk Emneansvarlige N.F.J. Edin
       
    Lab.veiledere T.S. Tveter, A. M. Rykkelid (s) x 2, K. Pitman (p), I. Hanson (s), Vikar: S.Winther-Larsen(s)

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS1001 Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin Emneansvarlig

A. Røyne

    Medansvarlig J. Skaar
    Seminarer og grupper

O.P. Sand(s)
E. S. Håland(s)
S. Hellesund(s)
M.K. Revheim (x4)
L. M. Rykkje,

P. L. Hauge,
H. Kvernmoen

FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Emneansvarlig K.M. Kjølerbakken(s)
    Medansvarlig K.Røed
    Regneøvelser M. Gjennestad
    Labansvarlig I. Martins
    Lab A. Nieweglowski
    Lab  P. Hoel
       
       
FYS-MEK1110 Mekanikk Emneansvarlig A. Görgen
    Medansvarlig A. C. Larsen
    Kollokvier

A. Heggelund(s),  L. Pedersen(s) x2,
K. Beckmann(s) x2,
G.W. Kluge(s),
R. A. Ask,
E. M. Nordhagen,
H. Borgen,
M. I. Verne,
T. Myrvik (prosjekt),
(eksamensretting)

FYS2130 Svingninger og bølger Emneansvarlig L. Clausen
    Medansvarlig E. Adli
    Kollokvier/regneverksted/lab

E.S.Hatlen(s),
Vi. M. Reinertsen(s),
V. Skogvoll(s), 
E. P. Andersen,
I. S.Haugerud,
K. Wold

FYS2140 Kvantefysikk Emneansvarlig M. S. Guttormsen
    Medansvarlig C. Persson
    Regneverksted/gruppe

M.V. Bøe,
F. Zeiser(s), 
F. Pogliano(s) x 2,
S.Winther-Larsen(s)
N. D. Oldfield,
I. R. Winther

FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Emneansvarlig A. Raklev
    Kollokvier/regneøvelser A. Lauvland (s)
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Emneansvarlig S. Viefers
    Kollokvier/regneøvelser Z.L. Hejlesen(s),
L. L. Braseth
 
FYS3240/FYS4240 Datainnsamling og kontroll Emneansvarlig Ø. G. Martinsen
    Lab

T.M. Berge (S)

I. B. Martins

FYS3400 Kondenserte fasers fysikk Emneansvarlig A. Kuznetsov
    Kollokvier/regneøvelser Y. K. Frodason (s)
FYS3500 Innføring i kjerne- og partikkelfysikk Emneansvarlig S. Siem (60%), A. Read (40%)
       
    Gruppe D. Gjestvang (s)
FYS3810/4810 Fysikkdidaktikk Emneansvarlig E. Henriksen
       
       
HON1000 Tverrfaglig tema for honours-studenterTverrfaglig tema for honours-studenter Emneansvarlig A. Malthe-Sørenssen
    Kollokvier A. Lauvland (s)
MENA2000 Faste materialers fundamentale oppbygning Emneansvarlige A. Kuznetsov, H. Fjellvåg (KI)
    Gruppe K. W. Varslott
MENA3000 Funksjonelle materialer Emneansvarlig T. Finstad(?)
MENA3100 Materialkarakterisering Emneansvarlig A.E. Gunnæs
    Lab A.E. Gunnæs
(O. B. Karlsen)
      Ø. Prytz
      S. Diplas (ekst)
      O. Nilsen (KI)
      S. Jørgensen (KI)
NAT2000 Naturfag i praksis   M. V. Bøe
NAT2020V Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 Administrasjon E. Henriksen

 

Master/ph.d. emner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS4130 Statistisk mekanikk Emneansvarlig O. Syljuåsen
    Regneøvelser O. Syljuåsen
FYS4160 Generell relativitetsteori Emneansvarlig T. Bringmann
    Regneøvelser J. Gordin (s)
FYS4260/FYS9260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder Kursansvarlig F.Strisland (II-er SINTEF)
    Lab

C.R. Lindland

E-lab

FYS4310/FYS9310 Material science of semiconductors Emneansvarlig E. Monakhov
FYS4411/FYS9411 Computational physics II Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen
    Regneøvelser/lab Ø. Schøyen (s)
 
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon Emneansvarlig A. Malthe-Sørenssen
    Gruppelærer K. Hansen (s)
FYS4530/FYS9530 Subatomær mange-partikkelteori Emneansvarlig L. Bravina
FYS4535/9535 Medisinske anvendelser av kjernefysikk Emneansvarlig G. Henriksen (II'er)
FYS4565/FYS9565 Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer Emneansvarlig E. Adli
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Emneansvarlig W. J. Miloch
FYS4730/FYS970 Medisinsk strålingsfysikk for strålingsterapi Emneansvarlig T.P. Hellebust (II-er fra OUS)
FYS4740/9740 MR-teori og medisinsk diagnostikk Emneansvarlig A. Bjørnerud (II-er fra OUS/Intervensjonssenteret)
FYS4761/FYS9761 Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk Emneansvarlig Foreleses ikke V20
FYS5120/9120 Videregående kvantefeltteori Emneansvarlig A. Kvellestad (p) (emnet går som veiledet selvstudium)
FYS5310/FYS9320 Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II Emneansvarlig Ø. Prytz
FYS5555/9555 Forskningsbasert partikkelfysikk Emneansvarlig E. Gramstad 
FYS9180 Condensed Matter Field Theory Emneansvarlig O. Syljuåsen (skal det gå?)
MENA5010/9010 Nanophysics Emneansvarlig P. Mikheenko
    Labveileder  

 

Undervisningsfri

J. I. Moen (instituttleder)

H. Balk(utdanningsleder)

H. Sandaker (forskningsleder)

K. J. Måløy (redusert undervisning grunnet Porelab)

E. G. Flekkøy (redusert undervisning grunnet Porelab)

D.K. Dysthe (Dobbel undervisning om høsten, ansvarlig FYS2169)

J. Bergli (ansvar for mulige omlegginger i FA-programmet)

C. Lütken (sabbatsopphold)

Ikke plassert enda

E.O. Hole

T.H. Johansen

 

 

(s) = stipendiat

(p) = post doc

 

 

Publisert 29. okt. 2019 13:15 - Sist endret 10. juni 2020 14:22