Bemanningsplan høstsemesteret 2018

Laboratorieundervisning, grunnemner

MENA1001 (tre uker), FYS1120 (tre uker), FYS2160 (to uker)

Emne

Tittel Ansvarlig
                                                     Labkoordinator C.A.Lütken
     
  Labteam Trine Tveter
  Labteam Simen Hellesund
  Labteam Vegard Sørdal
  Labteam Ymir Frodason
  Labteam Christian Zimmermann
  Labteam  

 

Bacheloremner

Emne Oppgave Ansvarlig
MENA1001 Kollokvier/Lab

Andreas Heggelund

FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser A.Malthe-Sørenssen
  Stedfortreder Henrik Sveinsson
  LA-koordinator Tor Ole Odden
  Kollokvier/diverse Anders Lauvland
  Kollokvier Kine Hanssen
  Kollokvier Eirik Hatlen
  Kollokvier Even Nordhagen (Innleid)
  Kollokvier Oda K. B. Langrekken (Innleid)
  Kollokvier Øyvind Christiansen (Innleid)
  Kollokvier Sigbjørn Lundesgaard Foss (Innleid)
  Formidlingsøvelse Simon Millerjord (Innleid)
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser L.Angheluta
  Stedfortreder W. Miloch
  Kollokvier

Kristian Bjørke

  Kollokvier

Knut Vadla

  Kollokvier Henrik Oppen
FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser L.Vines
  Kollokvier  
  Lab Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O.F.Syljuåsen
  Regneøvelser M.Ivarsen
FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Emneansvarlig P.Mikheenko
     
FYS3150 /FYS4150 Computational physics Foreleser M.Hjorth-Jensen
  Datalab Anna Gribkovskaya (innleid)
  Datalab Hans Mathias Vege (innleid)
  Datalab Sebatian Winther-Larsen (innleid)
  Datalab Anders Johansson (innleid)
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
  Lab Olav Bjerke (innleid)
     
FYS3231 Sensorer og måleteknikk Foreleser Ø. G. Martinsen
  Assistent Oliver Pabst
  Lab Vegard M. Joten
FYS3600/4600 Romfysikk Foreleser A. Spicher, P. Høegh
  Kollokvier Veronica Danielsen (innleid)
FYS3700/4700 Biologisk og medisinsk fysikk Foreleser Eirik Malinen
  Foreleser Eli Olaug Hole (etter avtale)
  Lab/Forelesning Nina F. J. Edin
FYS-STK3155/FYS-STK4155 Anvendt dataanalyse og maskinlæring Foreleser M.Hjorth-Jensen
  Datalab Kristine Baluka Hein (innleid)
  Datalab Bendik Samseth (innleid)
  Datalab Øyvind Schøyen (innleid)
MENA3200 Energimaterialer Foreleser T. Norby (KI)
MENA3300 Nanoteknologi (administreres av Kjemisk institutt) Foreleser T.G.Finstad, O. Nilsen (KI)
     

 

Master/ph.d. emner

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J.Bergli
  Regneøvelser Simen T.S. Stalder (innleid)
FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser T.Bringmann
  Regneøvelser Anastasia Sokolenko
FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser K.Røed
  Lab T.M.Berge
FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J. O. Høgetveit
FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Emneansvarlig A.L.Gunnæs, Ø.Prytz
  Forelesere  
FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K.J.Måløy
     
FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser G.Helgesen
FYS4465/FYS9465 Komplekse mediers dynamikk Foreleser E.G.Flekkøy
FYS4505/FYS9505 Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk Emneansvarlig Gry Tveten
  Foreleser Alex Read
  Gruppelærer/kursutvikling Fabio Zeiser
FYS4525/FYS9525 Kjernereaksjoner og anvendelser i astrofysikk Emneansvarlig S.Siem
FYS4555 Partikkelfysikk Foreleser F.Ould-Saada
  Assistanse pga arbeid med nytt emne Even S. Håland
FYS4565/9565 Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer Foreleser E. Adli
FYS4570/FYS9570 Advanced Nuclear Structure and Reactions Foreleser A.Görgen
FYS4580/9580 Nuclear Technology Foreleser Undervises annenhvert år.
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser Flyttes til V2019
FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser Undervises ikke H2018
FYS4640/FYS9640 Romvær og satelittnavigasjonssystemer Foreleser L.Clausen
FYS4710/FYS9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E.Malinen
FYS4715  Biologisk fysikk Foreleser G. Einevoll (IIer stilling)
FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi Foreleser N.F.J. Edin
FYS-MED4750/9750 Medisinsk avbildning Emneansvarlig A.Bjørnerud, A.C.T. Martinsen
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser C.Persson, O.M.Løvvik
FYS4480/FYS9480 Quantum mechanics for many-particle systems Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen (selvstudium)
     
FYS5810 Fysikkdidaktikk i praksis Foreleser E.K.Henriksen
     
MENA9510 Advanced characterization methods Emneansvarlig E.Monakhov?
FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems Emneansvarlig T.G.Finstad
NAT2010V Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8 - 11 Emneansvarlige E.K. Henriksen, M.V. Bøe

 

Andre undervisningsoppgaver

Odd Petter Sand (avklares snart)

T.H. Johansen

L. Bravina

 

Undervisningsfri

J.Moen (undervisningsfri)

A.I. Vistnes (undervisningsfri)

H. Sandaker (undervisningsfri)

A. Dahlback (sabbatsår)

D. K. Dysthe (sabbatsår)

A. Raklev (sabbatsår)

A. Kuznetsov (underviser vårsemestere)

S.F. Viefers (sabbatsår)

M. Bathen (stip., dobbel belastning vår 2018)

M. Guttormsen (undervisningsfri)

K.M. Kjølerbakken (stip., full belastning vårsemestere)

M. Kersting (stip., dobbel belastning vår 2018) 

 

 

Ikke plassert enda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 5. juni 2018 16:36 - Sist endret 29. okt. 2018 13:29