Emneeksamen

Her finner du praktisk informasjon om gjennomføring av skriftlig og muntlig eksamen i emnene ved Fysisk institutt. Informasjonen gjelder alle elementer som inngår i karakterfastsettelsen. I tillegg til å gjelde eksamen i ordinære emner dekker informasjonen også eksamen i spesialpensum og prosjektemner som gir studiepoeng.

For alle eksamener må det utarbeides en sensorveiledning.

Skriftlig eksamen

Muntlig eksamen