Årshjul masterteamet

Dato/periode

Oppgave

Beskrivelse av oppg. Nyttig informasjon
Januar Masteruke i starten av januar. Emnepåmeldinger  
  Oppfølging betinget opptak se om betingelsen er innfridd, evt. forlenge bachelorstudierett så student får tatt emner, burde få en påminnelse om betingelsen før 1.februar. Se masterwiki for insturks og årshjul for bet.opptak
Februar Inndragninger; 14.februar-14.mars SFM-opptak andre halvdel av måneden. Masteravslutning.  
       
Mars SFM-opptak første halvdel av måneden    
       
April Søknadsfrist. Samt. EU-søkere og tidlig svar søkere har begge kort saksbehandlingstid i april    
  epost til ansatte om essay påminnelse til veiledere om frist 1.juni mal på mail: Y:\Nedlagte studieprogrammer - 2010\Studier 2010\Felles\Master\Essay "E-post til ansatte om essay og purre på manglende essay"  
       
Mai Masteropptak, andre halvdel av måneden. Masteravslutning tar mye tid i mai, innlevering lang oppgave 2.mai, kort oppgave rundt 20.mai    
       
Juni Masteropptak. Masteravslutning. Kandidattilstelning    
  Masterbokskap Send mail om at låser på bokskap blir klippet og innhold samlet av studieadministrasjonen.  
  Oppfølging betinget opptak Se masterwiki for insturks og årshjul for bet.opptak
Juli Masteropptak og etterarbeid (inkl. begrunnelser og klagesaker)    
August Masteravslutning. Semesterstart, masteruke. Emnepåmeldinger. Saksbehandling søknader deltid, permisjoner.  
       
September Informasjonsmøter forskningsgruppene. Inndragninger av studieretter 15.sept-15.okt    
  Purre på veiledere om manglende tilbakemelding på essay Få oversikt fra FS, fordele sakene på flere saksbehandlere

Dokumentet heter "E-post til ansatte om essay" og ligger her: Studier\Studier 2010\Felles\Essay

Oktober inndragninger    
       
November Oppgaveinnlevering    
  planlegge informøte for rekruttering av studenter fra bach, finne tidligere student/masterstudent som kan snakke om masterstudiet    
  begynne å behandle studieplaner som er levert før tiden    
Desember Saksbehandling studieplaner. Masteravslutning. Kandidattilstelning (?)    
       

 

Løpende: Utdanningsplaner, veiledning og oppfølging av studenter. Saksbhandling søknader om utsettelse.  

Publisert 20. des. 2016 15:49 - Sist endret 27. aug. 2019 11:28