RT bruk av custom fields (tagging av saker)

RT - Custom fields (tags)

 • Type henvendelse:

  1. Bachelor - alle henvendelser om bachelorstudier, emneinnpassinger, utdanningsplaner, utvidelser, etc. Ikke emnepåmelding
  2. Begrunnelser - alle begrunnelser untatt masteropptak
  3. EVU - alle saker om ITLED-master og emner og spørsmål om etter og videreutdanning
  4. Eksamen - alle eksamenshenvendelser - hjemmeeksamen, prosjektinnlevering, muntlig og skriftlig eksamen -  ikke utsettelser  på obliger o.l.
  5. Emneopptak -  alle saker som om emnepåmelding uavhengig av nivå, opptakskrav
  6. Emnesaker - saker om oppretting, nedleggelse og endring av emner
  7. Hospitantsøknad - hospitantsøknader
  8. Master - alle masterhenvendelser, spm om opptakskrav, studieplaner, etc. Ikke emnepåmeldinger.
  9. Masteropptak – klager og begrunnelser på opptaket til SOT, denne gjelder ikke vanlige spørsmål fra søkere om opptak, disse skal i den vanlige master-taggen.
  10. Masterutsettelser - alle henvendelser om utsettelse av masteroppgave - ikke obliger, eksamen o.l.
  11. Obliger – alle obligsaker, og henvendelser om utsettelser
  12. PhD – alle henvendelser om PhD-studier, ikke opptak til emner
  13. Utveksling, utevkslingsavtaler og –opphold, saksgang.
 • Sensitive opplysninger – Ja:

  Brukes dersom e-posten inneholder sensitive opplysninger, inklusive . Burde vurderes i henhold til datatilsynets retningslinjer: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/