Årshjul bachelorteamet

Januar: Studiestart. Emnepåmelding. Undervisningsopptak.
Februar: Inndragninger av studieretter. Nettsøknad åpner SO.
Mars: Inndragning av studieretter. Frist: 15.3.
April: Starte planlegging av studiestart med fadderstyret (se eget årshjul). Starte planleggingen av jentedagene. Sette datoer for forkurset - avtale med Ragnhild og Fui. Starte planlegging av programseminar.
Mai:
Juni: Ferdigplanlegge studiestarten. Gradfangst. Instruere ferievikar om svar til studenter i juli. Starten av juni: Frist: Tekster velkomste-post og nettsider studiestart. Bestille baguette til studiestart.
Juli: Ferietid. Obs: Mange henvendelser fra studenter rundt 20. juli
August: Semesterstart. Den siste planleggingen av studiestart. Forhåndspåmelding av førsteårsstudenter og inndeling i klasser i FS. Undervisningsopptak. Saksbehandling søknader permisjoner/deltid/utsatt studiestart. Godkjenningssaker. Innpassing for studenter med tidligere utdanning, tilrettelegging for nye studenter, fadderkoordinering. Samle statistikk årets søkere.
September: Post-semesterstart. Programseminar. Mål om å lande studiestarten. Søknader om melding til emner etter fristen.
Oktober: Inndragning av studieretter. Frist: 15.10. Gjennomgang av studenter før gradfangst. Evt. endringer i
November: Sende ut e-poster til studenter om emnepåmelding. Evt. oppdatering av programnettsider. Oppdatering Søkerhåndboka. Studiekatalogen (?). Mye tunge veiledninger utover høsten med studenter som sliter med de siste obligene.
Desember: Emnepåmelding. Veiledninger.

Hele året: Enkeltsaker, veiledning og oppfølging av studenter, arbeid med programutvikling, informasjon til studenter underveis etter studieårets løp og om endringer, tilrettelegging for studenter med behov (tunge veiledninger). Godkjenning av ekstern utdanning. Søknadsbehandling.

Oppfølging programråd.

Publisert 21. des. 2016 15:56 - Sist endret 13. nov. 2018 13:20