Opptaksrammer BA + MA

Opptaksrammer 2017/18 (per juli 2017)

          SFB            
Informatikk: design, bruk, interaksjon 124 3            
Informatikk: robotikk og intelligente systemer 68 3            
Informatikk: programmering og systemarkitektur 222 2            
Informatikk: språkteknologi   64 3            
Informatikk: digital økonomi og ledelse 27              
                       
Master          SFM            
Informatics: Design, use, interaction 43 2            
Informatics: Programming and networks 159 10 (heri inkludert 25 studieplasser til NSA-programmet; SFM: 12)
Informatics: Language and communication 10 2            
Informatics: Nanoelctronics and robotics 30 2  10 til ITS?          
Informatics: Technical and scientific applications 25 4            
                       
Nye studieretninger (H18)                    
CS: Imaging and biomedical computing  8   Tas fra TekNat        
CS: Bioinformatics     5              
Data science     5              
Robotikk og intelligente systemer     26   Begge studieretninger.        

 

Publisert 23. nov. 2016 12:50 - Sist endret 6. juli 2017 17:53