Eksamensavvikling høst 2014

Viktig informasjon til emneansvarlige for emner som har eksamen høsten 2014.  

Godkjente obligatoriske øvelser

Godkjente obligatoriske oppgaver må være ferdig registrert i Devilry senest 14 dager før eksamensdato.

Emneansvarlige må sørge for at gruppelærerne har gitt samtlige besvarelser godkjent/ikke-godkjent, før dere velger kriterier i «qualified for exams». Studenter som står merket med «waiting for feedback» vil bli strøket av listene, og dette skaper store problemer hvis listene ikke er oppdatert før «qualified for exams» settes

https://devilry.ifi.uio.no/

Studieadministrasjonen sender lister over studenter med godkjente obligatoriske oppgaver til MN-fakultetet. For å få ut denne listen, må faglærere/gruppelærere klargjøre denne like etter siste obligatoriske oppgave.

 

Når obliglistene er klare, sender dere en e-post om dette til studieinfo@ifi.uio.no

Muntlig eksamen

Eksamensperioden for muntlige eksamener skal være i perioden fra uke 49 til uke 51.

En del har allerede ønsket og fått dato.

Vi ber de resterende om tilbakemelding på følgende opplysninger så snart som mulig:

  1. Eksamensdato - helst bare én dato hvis det er mulig.
  2. Start- og slutt-tid for eksamen, samt evt. pauser og obligatorisk oppmøte. Om dere ønsker obligatorisk oppmøte på eksamensdagen (f. eks. kl 8.00), husk å informere studentene om dette! Obligatorisk oppmøte kan være lurt med tanke på justering av klokkeslett på timeplanen i tilfelle noen ikke dukker opp.
  3. Navn, adresse, arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse på sensor
  4. Navn på samtlige eksaminatorer

Send epost til katjaa@ifi.uio.no med disse opplysningene så snart som mulig.

Etter mottatt forslag på eksamensdato vil studieadministrasjonen bekrefte eller avkrefte (i tilfelle kollisjon) eksamensdatoen.

 

Skriftlig eksamen

Eksamensdato for de ulike emnene finner dere på semestersiden til emnene under Eksamen og vurderingsformer.

Eksamenslokalene vil være synlige på samme sted fra uke 48.

 

Eksamensoppgaver kan leveres elektronisk (i pdf-filer)  til John Sundby på fakultetet senest 10 dager før eksamen på e-postjohn.sundby@mn.uio.no . Han må kontaktes på forhånd for å høre om han er til stede for å ta imot e-posten. Oppgaven blir så skrevet ut, og e-post og vedlegg blir slettet umiddelbart. Han treffes på telefon 22 85 67 09.

Ved oversendelse av eksamensoppgaver elektronisk, så bør det sendes pdf-filer, da vi har opplevd at Word-filer har endret seg ved utskrift på fakultetets printere.

Eksamensoppgaver kan også leveres fysisk til studieadministrasjonen på fakultetet (Fysikkbygningen, 3. etg.). Vedlegg ønskes trykket opp og stiftet sammen med oppgavene. Det legges inn i manuskriptet slik at det ikke oppstår tvil om hva som skal være med.

 

NB! Får ikke fakultetet eksamensoppgaven i tide, vil vi måtte kopiere opp og distribuere eksamensoppgaver til de ulike eksamenslokalene på eksamensdagen. Det er derfor viktig at vi overholder fristen!

 

 

Språk (i tillegg til bokmål)

Hvis forelesningene foregikk på engelsk og pensum er på engelsk, skal eksamensoppgaven kun lages på engelsk. På bacheloremner (INF1000-INF3999) er vi påkrevd å gi oppgaven på bokmål og evt.nynorsk der hvor dette er etterspurt.

Det blir den 12.11. sendt ut en epost hvor denne oversikten over språkvarianter er vedlagt.

 

Vekting av oppgavene

Fakultetet oppfordrer til at vekting av de ulike deler av eksamenssettet angis på side 1. Dersom alle oppgaver må være godkjent for at eksamen skal bestås, må dette angis på side 1.

 

Hjelpemidler

I emner der lærebok er tillatt som hjelpemiddel ved en eksamen, skal bokens tittel, forfatter og utgivelsesår oppgis.

Logaritmepapir, millimeterpapir, tabeller o.l. som forutsettes brukt under eksamen, skal leveres til fakultetet i nødvendig antall samtidig med originalt oppgavesett. Vedlegg som ønskes trykket opp og stiftet sammen med oppgavene legges inn i oppgavesettet sammen med en beskjedlapp til oss om hvordan det henger sammen med selve oppgaveteksten

 

”Trøsterunde” i eksamenslokalet

Emneansvarlig skal gå en runde i eksamenslokalet ca. 30 minutter etter at eksamen har begynt. Ved eksamener med mange kandidater kan det være nødvendig at flere lærere går runden i lokalene for å rekke alle kandidater innen rimelig tid.

Oversikt over lokaler finnes på semestersidene.


Emneansvarlige må hente besvarelser

Vi får ikke bistand av budsentralen til å hente besvarelser med bil. Har ikke emneansvarlig mulighet til å hente besvarelsene selv, bes de kontakte Katja Andersson i studieadministrasjonen på e-post katjaa@ifi.uio.no snarest.

Sensur, og kort sensurfrist for emner som tilbyr ny eksamen

Det er viktig at faglærer henter eksamensbesvarelsene snarest. Dette er spesielt viktig i og med at vi må overholde sensurfristen som er 3 uker etter eksamensdato. Vi må derfor passe på at ikke eksamensbesvarelsene blir liggende slik at sensuren blir forsinket.

Spesielt for emner som tilbyr ny eksamen til kandidater som trekker seg eller stryker til eksamen: Siste sensurfrist i disse emnene er 5. januar .

Dette gjelder bare for emner som tilbyr ny eksamen til kandidater som trekker seg eller stryker til eksamen. For emner som ikke tilbyr dette vil sensurfristen som vanlig være 3 uker etter eksamensdatoen.

Vi legger forøvrig til at helligdager er regnet med i 3-ukersfristen for sensur som er regulert av UH-loven. Det gis altså ikke ekstra dager for å sensurere besvarelser selv om noen av dagene i denne 3-ukersperioden er helligdager i forbindelse med jul og nyttår, så noen emner med sene eksamensdatoer vil ha mindre enn 3 uker på å levere sensur.

NB! Faglærere kan ikke ta ut noen av besvarelsene for å ”forhåndssensurere” fordi dette skaper uorden i systemet.

Protokoller for sensur vil bli tilsendt emneansvarlige ca.1 uke før eksamen, avhengig av at vi har fått obliglistene i tide.


Sensorer

Dere må nå begynne å tenke på å skaffe sensorer og spørre hvor mange besvarelser de ønsker å sensurere. Vi vil gjerne ha navn, adresse, arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse på sensorene i god tid før eksamen. Disse sendes studieinfo@ifi.uio.no


Fint om dere kan minne studentene om at de må huske å melde seg av emner de ikke skal ta, senest 2 uker før eksamen.

 

Eksamensbrevet fra fakultetet finner du her.

 

Publisert 14. nov. 2013 14:58 - Sist endret 12. okt. 2015 10:16