Gruppelærer FAQ

Hvordan får jeg tilgang til å rette obliger i Devilry?
For å kunne rette obliger i Devilry må du først og fremst være registrert som gruppelærer i FS. I tillegg må faglærer ha opprettet en obligatorisk oppgave i Devilry, importert studenter og satt opp deg som retter for en eller flere av disse studentene. I Devilry er man nemlig ikke gruppelærer, men obligretter, og dermed må faglærer ha gjort klart dette før du vil få tilgang i Devilry. Dersom du er gruppelærer i et kurs hvor faglærer ikke administrerer Devilry, men heller ønsker at du skal gjøre det, er det viktig at du enten får faglærer til å gi deg administratortilgang, eller at du tar kontakt med studieadministrasjonen slik at de kan gi deg tilgang.

Hvordan sjekker jeg om jeg selv eller andre er registrert som gruppelærer i FS?
For å sjekke dette kan du i en Linux-terminal skrive for eksempel <em>lsng ginf1500</em> for å sjekke at du ligger i listen over gruppelærere tilknyttet INF1500. Dersom du ligger der er du registrert i FS, men dersom du ikke ser ditt navn i listen eller ikke får opp noen navn i det hele tatt kan du ta turen innom studieadministrasjonen og be de sjekke at du ligger inne i FS med en rolle som gruppelærer.

Hvordan sender jeg e-post til andre gruppelærere i kurset?
Alle Ifi-emner får automatisk tildelt en e-postadresse hvor alle gruppelærere (og faglærere) kan nås. Denne adressen er <em>inf1500-grl@ifi.uio.no</em> for kurset INF1500, og tilsvarende for alle andre kurs på Ifi. Merk at denne e-postadressen kun inneholder de personene som er registrert som gruppelærer eller faglærer i kurset. Det er derfor viktig at du kontrollerer at du selv og de du ønsker å kontakte står oppført som gruppelærer i det aktuelle kurset.

Hvem kontakter jeg dersom datautstyret ikke fungerer i rommet jeg bruker til gruppeundervisningen?
Dersom du i forkant av gruppetimen din vet at datautstyret ikke fungerer kan du oppsøke drift enten ved å besøke dem i 4. etg (krever mastertilgang), eller sende dem en e-post på drift@ifi.uio.no. De kan også nås på telefon. Kontaktinformasjon finner du her: http://www.mn.uio.no/ifi/tjenester/it/kontakt/kontakt.html

Dersom du finner ut at datautstyret fungerer i løpet av en gruppetime kan du forsøke å ringe Ifi-drift og høre om de kan komme ned for å se på problemet, eller du kan henvende deg til studieadministrasjonen og be dem finne et annet rom til deg hvor datautstyret er i orden.

Om du klarer deg uten datautstyr den ene gangen holder det om du sender en e-post til drift.

Hvordan legger jeg inn godkjenning i Devilry når studenter sender oppgaven på e-post?
Normalt skal ikke studenter levere obliger per e-post. Spesielt i kurs som benytter seg av ”harde frister”, dvs. kurs hvor Devilry ikke tar i mot obliger etter fristen, er det mange studenter som sender obligatoriske oppgaver på e-post. Dersom obligen leveres etter fristen skal du i henhold til reglene henvise studentene til studieadministrasjonen som tar seg av saken.

Dersom studenten allikevel har en grunn til å levere per e-post og leverer innen fristen, for eksempel fordi det er tekniske problemer med Devilry, kan du opprette en ikke-elektronisk innlevering (non-electronic delivery) på studenten. Det innebærer at du kan gi studenten en tilbakemelding selv om de ikke har levert en besvarelse gjennom innleveringssystemet i Devilry.

Merk at dersom kurset benytter seg av ”harde frister” må du først utvide fristen deres før du kan legge til en ny ikke-elektronisk innlevering. Det kan du gjøre ved å legge til ny frist (deadline).

Skal jeg godta en innlevering som er levert etter fristen?
Normalt aksepteres ikke obligatoriske oppgaver som leveres etter fristen. Dersom kurset ditt praktiserer harde frister, dvs. at Devilry ikke aksepterer obligatoriske oppgaver etter fristen, skal studenten i henhold til reglene henvises til studieadministrasjonen. Dette gjelder også dersom besvarelsen kommer på e-post etter fristen.

Devilry har dog en mulighet for å skru på ”myke frister” hvor obligatoriske oppgaver kan leveres etter fristen, men markeres med ”after-deadline”. I tilfeller hvor faglærer har valgt at dette alternativet skal følges må gruppelærere avtale direkte med faglærer om hvor lenge etter fristen det skal tillates å levere inn. Om ”myke frister” er skrudd på vil Devilry i praksis godta innlevering helt til obligen lukkes.

Hvor lang tid har jeg på å rette obligatoriske oppgaver?
Regelverket sier at obligatoriske oppgaver fortrinnsvis skal være rettet innen to uker etter innleveringsfristen. Men samtidig står det at tilbakemeldingen bør foreligge tidsnok til at studenten får tilstrekkelig med tid til å løse neste obligatorisk oppgave. Derfor gir ikke to uker alltid en riktig indikasjon på hvor lang tid det bør gå før en student får tilbakemelding. For kurs med flere mindre obliger er det vanlig at studenter blir lovet tilbakemelding innen én uke etter fristen. Dette kan diskuteres ytterligere med faglærer. Dersom obligatoriske oppgaver leveres rett før en ferie eller andre helligdager bør dette også tas med i betraktningen av hvor lang tid en gruppelærer bør få på å rette obliger.

Regelverket finnes her: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/oblig-retningslinjer.html

Hvor lange frister kan jeg gi til studenter som må levere en obligatorisk oppgave på nytt?
I regelverket står det at en student skal få rimelig med tid på å rette opp i feilene. Dette må igjen sees i forhold til arbeidsmengde og tiden frem til neste obligatoriske oppgave, men i utgangspunktet bør ikke dette være på mer enn 3-5 kalenderdager. Regelverket finnes her: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/oblig-retningslinjer.html

Hvordan sender jeg e-post til hele gruppen min?
E-postlister for grupper lages automatisk ut i fra hvilke grupper studentene er meldt opp til i FS. Det vil si at e-postlisten for gruppe 3 i INF1500 kun inkluderer de studentene som faktisk er oppmeldt til gruppe 3. Det er ingen automatikk i at studenter som du retter obliger til havner i e-postlisten til din gruppe. For å sende e-post til studentene som følger gruppe 3 i INF1500 kan man bruke <em>studenter.inf1500-3</em>, og for å nå gruppelæreren som tilhører denne gruppen kan man bruke <em>inf1500-3@ifi.uio.no</em>.

I realiteten vet man at ikke alle som følger gruppetimen din faktisk er oppmeldt til din gruppe i FS, så disse vil falle utenfor e-postlisten din. Derfor er det lurt å alltid be evt. nye studenter som i utgangspunktet ikke er meldt opp til din gruppe om å skrive opp e-postadressen sin slik at du også kan inkludere dem. Du har ikke mulighet til å legge dem til e-postlisten, men du kan legge dem med i kopi.

Oversikt over e-postlister og nettgrupper.

Hvilke studenter tilhører min gruppe?
Alle studenter er oppmeldt til en gruppe i FS. Det vil si at du som gruppelærer har en gruppe studenter som tilhører din gruppe. For å få en oversikt over studentene som tilhører gruppe 3 i INF1500 kan man skrive <em>lsng sinf1500-3 | sort</em> i en Linux-terminal. Du kan også henvende deg til studieadministrasjonen om du trenger en skriftlig kopi.

Ettersom oppmøte på gruppetimer som oftest ikke korrelerer med det som er registrert i FS er det uansett lurt å ta opprop første gangen for å få en oversikt over alle studentene.

Hvilke studenters obliger er det jeg retter?
I utgangspunktet blir du satt som retter for de studentene som er oppmeldt til den gruppen du er ansvarlig for. Det vil si at de som følger din gruppetime ikke nødvendigvis får deg satt opp som gruppelærer. Det kan også være at faglærer i kurset ønsker en annen ordning på dette, for eksempel at retting går på rotasjon, så dette er opptil hvert enkelt kurs å avgjøre selv. Ta kontakt med faglærer i ditt emne for mer informasjon om fordeling av obligatoriske oppgaver mellom gruppelærere.

Hvor mange forsøk bør en student få på en obligatorisk oppgave?
Dersom emnet har ukentlig innleveringer skal studenten ikke få anledning til å levere obligen på nytt. Ellers sier regelverket at en student skal få muligheten til å levere en obligatorisk oppgave på nytt dersom gruppelæreren mener at oppgaven har potensiale til å kunne forbedres, dvs. at feil og mangler kan rettes opp det til nivået som kreves for å godkjenne en oblig innen rimelig tid. Fristen for å levere et nytt forsøk bør vurderes ut i fra obligens omfang. Det er ikke vanlig å gi et tredje forsøk. Om du mener obligen fortsatt er for svak til å godkjennes etter to forsøk kan du henvende deg til faglærer i kurset for en second opinion.

Hvordan får jeg gitt utsettelse i Devilry?
For å gi utsettelse til en student trykker du på knappen ”ny innleveringsfrist” (”add new deadline”) inne i rettergrensesnittet i Devilry. Om du har tekniske problemer med dette kan du ta kontakt med devilry-support@ifi.uio.no.

Hvilke krav og retningslinjer ved retting av obligatoriske oppgaver?
Krav og retningslinjer for retting av obligatoriske oppgaver.

Om du ikke finner svar på spørsmålet ditt i retningslinjene eller har spørsmål kan du også ta kontakt med faglærer om spørsmål er av faglig art, eller med studieadministrasjonen for andre henvendelser.

Hvor kan jeg få tak i en kopi av læreboken vi bruker i kurset?
Stort sett har du boken fra da du tok kurset selv, men om du trenger en ny kopi kan du høre med biblioteket om de har et lærereksemplar av læreboken. Om de har en kopi inne vil du kunne få låne den ut semesteret. Om de ikke har den inne kan du ta kontakt med faglærer i det aktuelle emnet.

Om biblioteket

Når og hvor ofte er det gruppelærermøte?
I de fleste kontrakter inngår én times gruppelærermøte hver uke. Det er opp til faglærer å sette en dato for disse møtene i samråd med gruppelærere. Du må derfor ta kontakt med din faglærer dersom tidspunktet for gruppelærermøter ikke er satt. Man kan normalt regne med at det er gruppelærermøter hver uke, men i noen kurs hender det at man tar fri en uke mot at man har et to timer langt møte uken etter. Igjen, dette avtales direkte med faglærer.

Hva gjør jeg dersom en student ber om utsettelse på en obligatorisk oppgave?
Dersom studenten henvender seg til deg med en egenmelding før fristen kan du som gruppelærer gi en utsettelse på inntil tre kalenderdager i Devilry. Dette trenger du ikke varsle noen om. Om studenten ber om mer enn tre dagers utsettelse, eller studenten tar kontakt etter fristen, skal saken behandles av studieadministrasjonen, og studenten skal henvises til dem.

Hvor henviser jeg studenter som må ta kontakt med studieadministrasjonen?
Be studentene om å henvende seg til studieadministrasjonens ekspedisjon, enten ved å møte opp, sende e-post eller ringe. Kontaktinformasjon finnes her: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/

Hvor kan jeg be om en attest?
Dersom du ønsker attest på at du har vært gruppelærer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen ved å sende en e-post til studieinfo@ifi.uio.no. Dette vil være en generell kontrakt som angir hvilken stilling du hadde, for eksempel gruppelærer, og hvilket kurs det gjaldt.

Attesten vil ikke inneholde konkret informasjon om hvilke temaer du har undervist eller hvordan du har utført jobben, så om du ønsker at noen skal attestere for deg personlig må du ta kontakt med faglærer. Merk at ikke alle faglærere nødvendigvis har tilstrekkelig med informasjon til å skrive en slik attest, men det skader ikke å spørre.

Hva gjør jeg hvis jeg har låst meg selv inne i bygget?
Se om det er noen andre studenter i nærheten og spør om de kan låse deg ut. Dersom du er alene tar du kontakt med universitetets vakt og alarmsentral på telefon 22 85 66 66.

Jeg har fått feil lønn, hvem skal jeg kontakte? Kontakt studieadministrasjonen i 4. etasje.

Jeg har fått feil lønnstrinn på kontrakten min! Kontakt studieadministrasjonen i 4. etasje.

Publisert 13. mars 2013 14:07 - Sist endret 29. mai 2019 13:26