Lønn

Gruppeundervisningen er en viktig del av undervisningen ved instituttet, og som gruppelærer er du pliktig til å kjenne til informasjonen som gis på denne nettsiden.

Timelønn

Alle som jobber som gruppelærere mottar lønn basert på innleverte timelister. Alle får lønn for undervisning, inkludert tid til forbedredelse, gruppelærermøte og evt. kommunikasjon med studenter utenom timene og retting av obligatoriske oppgaver.

Lønn bachelorstudenter: lønnstrinn 35 - 38. Lønn masterstudenter: lønnstrinn 37 - 40.

Merk at dere ikke lenger skal bruke et eget skjema for retting av obligatoriske oppgaver, men føre opp timer for undervisning og retting på samme skjema. Ved føring av timer for retting av obliger skal man skrive både antall og den faktiske tiden man bruker på rettingen. Det skal ikke være mer enn èn kalendermåned på hvert skjema, da Lønningsseksjonen trenger å vite hvilken kalendermåned arbeidet ble utført. Alle skjemaer skal undertegnes av faglærer og gruppelærer før de leveres inn. Dersom man har undervisning på kveldstid gis det tillegg for dette. Annet arbeid er tenkt utført innenfor normal arbeidstid.

Listene må være levert, ferdig signert til resepsjonen i 4.etasje, minimum to dager før bilagsfristen. Hvem som leverer til oss, når/hvor timelister blir signert, etc. er noe som må avklares med faglærer.

Annet

Utskriftskvote for gruppelærere vil bli oppdatert av Lønningsseksjonen ved registrering av første utbetaling. Gruppelærere som ikke har vært ansatt ved UiO tidligere må levere kontonummer når de undertegner kontrakt.

Publisert 8. feb. 2012 14:14 - Sist endret 12. okt. 2015 10:16