Studieadministrasjon ved Kjemisk institutt

Studieadministrasjonen på KI har ansvar for:

  • Å legge til rette for eksamensgjennomføring
  • Oppnevning av sensorer
  • Fronter - FS-registrering
  • Undervisningsplanlegging og opptak til undervisning
  • Vedlikehold av undervisningsregnskap
  • Oppdatering av program- og emnesider
  • Opptak til masterprogrammene
  • Mottak av nye studenter
  • PhD administrasjon
  • Veiledning

Ansatte

Evalueringer

Kjemisk institutt gjennomfører jevnlig evalueringer av våre egne kurs. Evalueringene danner grunnlag for forbedringer og blir fulgt opp av undervisningsleder.

Karaktersetting og sensur

Retningslinjer for bokstavkaraktersetting ved eksamen ved Kjemisk institutt (word-doc)

Undervisning

Informasjon om undervisning ved Kjemisk institutt

Søknadsskjemaer for punkttildeling

Publisert 14. jan. 2011 15:04 - Sist endret 10. des. 2019 13:30