Undervisning og eksamen 2020 - Matematisk institutt

Informasjon til undervisere

Informasjon som gjelder høstsemesteret 2020

Undervisning

Om undervisningsformer høst 2020 ved Matematisk institutt - rapport fra utvalget ledet av Tom Lindstrøm.

Forventet kapasitet i undervisningsrom høsten 2020 (pr 3.6.2020): 50% kapasitet i alle seminarrom, og i auditoriene i VB, og 102 plasser i Sophus Lies auditorium.

Fakultetets ressursside om digitalisering av forelesninger.

Informasjons som gjelder vårsemesteret 2020

Masteroppgaver

Masteroppgaver skal ikke leveres i Inspera, men på vanlig måte i Studentweb.

For mulig utsettelse av innlevering se fakultetets frister.

Eksamen

Informasjon til studentene om eksamen i hvert emne

Foreleser har ansvar for at informasjon om eksamen legges ut på semestersiden senest 3. april. Denne informasjonen skal publiseres som en "beskjed".

Forslag til tekst om skriftlig eksamen:
Eksamen avvikles som en 7-dagers individuell hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Oppgavene vil likne på en obligatorisk oppgave. Samarbeid vil ikke ansees som fusk, men du må selv ha formulert og skrevet besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av pensum. Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40 % (som E ved ordinær eksamen). Eksamen publiseres i Inspera ved opprinnelig eksamenstidspunkt og skal leveres inn som én PDF-fil i Inspera innen samme tidspunkt 7 dager senere. Fakultetet jobber med løsninger for studenter som evt. ikke har tilgang til datamaskin/nett.

Forslag til tekst om muntlig eksamen:
Eksamen avvikles ved hjelp av Zoom. Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40 % (som E ved ordinær eksamen). Nærmere opplysninger om gjennomføring kommer som vanlig nærmere eksamen. 

Veiledning for bruk av Zoom til muntlig eksamen

Fakultetet har laget en veiledning for muntlig eksamen som arrangeres via Zoom: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/1-2-3-guide-digital-muntlig-eksamen/faglerer/index.html

Denne veiledningen vil inneholde mye kjent stoff for de som har benyttet Zoom aktivt i undervisningen, men vi ber allikevel om at dere leser gjennom hele for å få med dere korrekt oppsett og prosedyre for muntlig eksamen.

Under følger instituttets spesifikke tips og forslag til planlegging og gjennomføring av muntlig eksamen. Denne er ment til å utfylle fakultetets veiledning.

Forberedelser
 • Emneansvarlig tar kontakt med studentene i emnet som er kvalifisert for eksamen for å avtale dato og tid for muntlig eksamen. Husk å beregne tid til diskusjon og småpauser mellom hver eksaminasjon.
 • Ønsker du å sette opp en tidsplan i forkant av eksamen må du publisere denne på semestersiden og sende den til studentene på e-post via Fagpersonweb. Alternativt kan du arrangere et obligatorisk felles møte med studentene i ditt emne på starten av eksamensdagen for å tildele tidspunkt. De som evt. ikke møter opp vil få "ikke bestått".
 • Husk å informer eksamenskonsulenten (Solveig Giil) om valgt eksamensdato senest to uker i forkant.
 • Følg fakultets veiledning for oppsett av Zoom-møte for muntlig eksamen.
 • Følg fakultetets veildning for å sende ut invitasjon til Zoom-møtet.

 • Invitasjonen bør sendes til studentene på e-post via Fagpersonweb i god tid før eksamen. Følgende kan benyttes som mal for denne e-posten:
  Dear student,

  The Zoom-link for the oral exam in EMNEKODE spring 2020 is https://uio.zoom.us/j/MEETINGID. Note that you must log into Zoom using your UiO username and password (FEIDE) before you enter the meeting room, and make sure to use your full name when joining the meeting.

  Please enter the meeting room about 5 minutes before your designated examination time. You will first appear in a waiting room and will be let into the exam when we are ready to begin.

  Should you experience any techincal difficulties during the exam, you must immediately contact studieinfo@math.uio.no.

 • Merk at møtelenken og møte-ID ikke skal publiseres på semestersiden.

Praktisk gjennomføring
 • Til eksaminasjonen bør du ha en egnet plass med nøytral bakgrunn uten motlys. 
 • Sørg for at ansiktet ditt er i fokus og at linsen på webkameraet er rengjort.
 • Følg fakultetets veiledning for gjennomføring av muntlig eksamen.
 • Start Zoom-møtet ca. 15 minutter før oppsatt tid for første student slik at du og sensor kan kontrollere at lyd og bilde er ok. Hvis du opplever problemer med lydkvaliteten anbefales det å bruke headset.

Veiledning for bruk av Inspera til skriftlig hjemmeeksamen

 • Les dette før du begynner: 
  • Eksamensoppgaven lages på vanlig måte som ved skriftlig eksamen og lagres som én PDF-fil.
  • Når du skal følge veiledningen til fakultetet må du huske at eksamensoppgaven skal legges inn både som PDF-dokument og som lenke. Se eksempel her ved å høyreklikke på bildet og trykk "vis bilde":
   Høyreklikk på bildet - vis bilde
  • For å gjøre deg kjent i Inspera kan du øve deg på å lage oppgavesett som beskrevet i veiledningen og navngi testen som f.eks "Test MAT1110". Testen trenger du ikke dele med eksamensansvarlig med mindre du ønsker tilbakemelding på det du har gjort. 
  • Ressurser i prøven, som f.eks. formelark, legger du inn på denne måten etter at du har opprettet oppgavesettet.
  • Husk at oppgavesettet må være klart og delt med eksamensansvarlig 10 dager før eksamensdato.
 • Veiledning for skrifltig hjemmeeksamen i Inspera
 • Her logger du inn i Inspera.
 • Brukerstøtte og digital trøsterunde våren 2020.

 

Hvordan skal eksamensoppgavene se ut?

Det er særlig viktig å involvere sensor og alle emneansvarlige (bachelor) i utarbeidelsen av oppgavene.  

Fakultetet ved KURT har laget veiledninger, både til skriftlig og muntlig eksamen

Eksamensveiledning til studentene, både for skriftlig og muntlig eksamen, bør legges ut på semestersiden i god tid før eksamen, 

Se forøvrig de vanlige retningslinjene for  eksamens og sensorveiledning 

E-post til studentene

For de som ønsker å sende e-post til studentene sine kan en benytte Fagpersonweb: https://fsweb.no/fagpersonweb/velgInstitusjon.jsf
Dette er en relativt ny tjeneste der foreleser kan få oversikt over studentene i sitt emne, og kan sende e-post til dem. Merk at hvis man skal bruke dette må det være i tillegg til "beskjed" på semestersida, ikke som en erstatning. Man bør dessuten være restriktiv på når man kontakter studentene på e-post, det er semestersiden som er den offisielle kanalen for informasjon om undervisning og eksamen i emnene våre. 

Tips om digital undervisning

1. Kontakt med studentene

Vi ber dere om ikke å nøle med å legge ut beskjeder og foreløpig informasjon om hvordan dere planlegger undervisningen framover.  
Også om hvilke planer/forventninger dere har om progresjon i emnet.  
Obligfrister kan dere regulere etter eget skjønn, pass bare på at de ikke legges for sent i forhold til når studentene skal meldes til eksamen. For de av dere som har gruppeundervisning med gruppelærere, sørg for å lage en plan sammen med dem også for hvordan gruppeundervisning kan gjennomføres.
Her kan Zoom (med video og/eller chat) være et godt hjelpemiddel.   

2. Bruk av Zoom

Se https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom

3. Digital undervisning (UiO/Fakultet sider)

Se https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/

og

https://www.mn.uio.no/kurt/undervising-pa-nett/index.html

4. Tips digitale forelesninger

(i) Del opp forelesningen i korte forelesningsvideoer (f.eks. ca 15 min.): lettere for studenter, og en fordel hvis man må starte på nytt.

(ii) Opptak i zoom av forelesninger som tar pause i opptakene ved spørsmålsrunden fra studentene, kan legges ut som semesterside eller i canvas i etterkant.

 

Spørsmål?

Kontakt studieinfo@math.uio.no, evt. Kristian eller Geir.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lykke til!

Publisert 3. apr. 2020 11:03 - Sist endret 25. juni 2020 09:01