Hvem jobber med hva?

Informasjon du trenger når du har fått ansvar for et emne finner du i årshjulet. Kontakt studieadministrasjonen på instituttet om noe er uklart.

Hvem jobber med hva?

Annika

 • Programkoordinator for masterprogrammene
 • Opptak til masterprogrammene
 • Sekretær for masterrådet
 • Sekretær i Studieutvalget
 • Avsluttende eksamen for masterstudenter
 • Undervisningsplanlegging og timeplanlegging
 • Aktuarkompetanse

Biljana

 • Programkoordinator for bachelorprogrammet Matematikk og økonomi (MAEC)
 • Sekretær i Bachelorrådet
 • Ph.d.-programmet og ph.d.-studenter 
 • Sekretær for ph.d.-rådet
 • Pensumlitteratur og programvare
 • Undervisningsplanlegging og timeplanlegging

Helena (Paul A. Maugesten vikar h18/v19)

 • Programkoordinator for bachelorprogrammet Matematikk med informatikk (MAMI) og Matematikk, Informatikk og teknologi (MIT) 
 • Sekretær i Bachelorrådet
 • Internasjonalisering av studier 

 • Sekretær i Studieutvalget
 • Oppfølging av gruppelærere, forelesere og studenter i begynneremner
 • Obligatoriske oppgaver
 • Forkurs
 • Unge studenter inkl. MAT1100U


Elisabeth

 • Eksamensavvikling; ordinær, utsatt og midtveiseksamen
 • Klage - og begrunnelsessaker
 • Sensurfordeling
 • Vedlikehold av instituttets nettsider 
om studier

Er du usikker på hvem du skal ha tak i kan du bruke e-post adressen studieinfo@math.uio.no, da når du både Annika, Biljana, Helena og Elisabeth

Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 3. sep. 2018 09:11