Pensumlitteratur

Når det er blitt bestemt hva som skal være pensum på emnet du skal undervise må denne informasjonen videreformidles:

  • Gi beskjed til studieadministrasjonen om hvilken litteratur som skal brukes, husk å få med kompendier som ikke legges ut elektronisk, slik at vi kan få trykt dem opp i god tid før semesterstart.
  • Inkluder informasjon om: forfatter, år (utgave), tittel, forlag, ISBN, hvor mange studenter forventes på emnet.
  • Dersom det skal bestilles både pensumlitteratur og støttelitteratur er det fint om du kan spesifisere hva som er hva.
  • Vær tidlig ute, slik at vi får bestilt/trykt opp det som trengs i god tid før semesterstart. Hvis kompendier kan legges tilgjengelig på nett, er dette å foretrekke fremfor å trykke dem på papir.
Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 4. jan. 2018 11:35