Informasjon for sensorer ved Matematisk institutt

Ny rutine for honorar (spørsmål rettes Anita Smeby i Ekspedisjonen)

Sensorer ved Matematisk institutt får en e-post av Anita Smeby som vil produsere oppdragskontrakt. Dette skjer etter eksamensperioden/ etter disputas/ masterhøring. 

Publisert 16. okt. 2015 13:36 - Sist endret 13. nov. 2019 13:30