Sensursatser

Lønn for bedømmersensor-arbeid.Dette arbeidet lønnes ut fra antallet kandidater man er sensor for. Stykkprisen er laget med bakgrunn i et anslag for hvor mye tid man bruker pr. kandidat (se tabellen under.) For å få utbetalt lønn må man fylle ut sensurhonorarskjema. Pr. 14/09-15 brukes lønnstrinn 57 og 68 avhengig av om du har amanuensis- eller professorkompetanse.

Oversikt over bakgrunn for stykkprisbetaling av bedømmersensur
Laveregrad og høyeregrad antatt ant. timer brukt pr. kandidat
Skriftlig eksamen, 4 timer 0,5
Muntlig eksamen 1,25
Prosjektoppgave/hjemmeeksamen 1
Prosjektoppgave m/ muntlig høring 1,5
Prosjektoppgave for gruppe, m/ avsl. muntlig 4
Lang masteroppgave m/ muntlig høring 11
Kort masteroppgave m/ muntlig høring 8
Spesialpensum 2
Klagesensur 2
Minstehonorar 3

 

Publisert 25. jan. 2011 08:02 - Sist endret 31. jan. 2020 13:24