MN studiestart

Studiestart våren 2020: 6.-10. januar

Studiestart høsten 2020: 10.-14. august

 

2020 korona - smittevern

Her finner du veiledning om smittevern i studiestarten, samt regler for arrangementer med fysisk oppmøte.

2020 korona - IT studiestart

Her finner du veiledninger og anbefalinger om digitale verktøy i studiestarten. 

Årshjul

Oppdatert årshjul for arbeid med studiestart på MN-fakultetet (frister og arbeidsrutiner).

Ansvarsfordeling

Ansvarsområdene for de ulike aktørene i studiestart på MN-fakultetet.

Kontaktpersoner

Oversikt over kontaktpersoner for studiestart på MN-fakultetet.

Maler

Bruk mal for velkomstepost, invitasjon til programseminar m.m.

Økonomi

Retningslinjer for lønn, budsjett og pengeflyt ved studiestart.

Fadderordningen

Info- og ressursside for fadderne, om mottak og oppfølging av nye studenter ved MN.

SKS - Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Nettverk MN studiestart

Alle instituttene ved MN-fakultetet har oppnevnt representanter som møtes i STUA temamøter om studiestart.

Møter i nettverket

Nettverket koordineres av fakultetet:

Ingrid Sand