MN studiestart

Studiestart våren 2021: se planleggingsside internasjonal studiestart her

Studiestart høsten 2021: 16.-20. august

 

Evaluering av studiestart 2020

Her finner du rapport for evaluering av studiestart, rapport fra spørreundersøkelse blant nye studenter, samt punkter fra evalueringsmøte og oversikt over arbeidspunktene for 2021 på bakgrunn av dette.

2020 korona - smittevern

Her finner du veiledning om smittevern i studiestarten, samt regler for arrangementer med fysisk oppmøte.

2020 korona - IT studiestart

Her finner du veiledninger og anbefalinger om digitale verktøy i studiestarten. 

Årshjul

Oppdatert årshjul for arbeid med studiestart på MN-fakultetet (frister og arbeidsrutiner).

Ansvarsfordeling

Ansvarsområdene for de ulike aktørene i studiestart på MN-fakultetet.

Kontaktpersoner

Oversikt over kontaktpersoner for studiestart på MN-fakultetet.

Maler

Bruk mal for velkomstepost, invitasjon til programseminar m.m.

Økonomi

Retningslinjer for lønn, budsjett og pengeflyt ved studiestart.

Fadderordningen

Info- og ressursside for fadderne, om mottak og oppfølging av nye studenter ved MN.

SKS - Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon

Nettverk MN studiestart

Alle instituttene ved MN-fakultetet har oppnevnt representanter som møtes i STUA temamøter om studiestart.

Møter i nettverket

Nettverket koordineres av fakultetet:

Ingrid Sand