Kontaktpersoner studiestart

Ansvarlig på MN-fakultetet

Studiestartkoordinator: Ingrid Sand

MN faddersjef: Benjamin Andsem Harang

Internasjonal faddersjef: Tania-Adelina Bulz

 

 

Ansvarlig på instituttene

Institutt for biovitenskap

Studiekonsulent: My Hanh Tu og Kyrre Grøtan

Fadderkoordinator: Selma Aurora Derras Lyche-Campos (salychec@student.matnat.uio.no) og Tamina Sheriffdeen Rauf (taminasr@student.matnat.uio.no)

 

Farmasøytisk institutt

Studiekonsulent: Nina Woldene

Fadderkoordinator: Rawand Salam Mohammad (rawandsm@student.farmasi.uio.no)

 

Fysisk institutt

Studiekonsulent: Espen Murtnes

Fadderkoordinator: Marianne Bjerke (mamoll@student.matnat.uio.no)

 

Institutt for geofag

Studiekonsulent: Vanja Haugland (vikar)

Marie Berstad (permisjon)

Fadderkoordinator: Sofia Maria Fredriksson (sofiamfr@student.matnat.uio.no)

 

Institutt for informatikk

Studiekonsulent: Kristin Broch Eliassen, Kristin Bråthen, Marianne Andresen og Elise Hilland

Fadderkoordinator: Leder Lilly Arstad Helmersen (lillyahe@student.matnat.uio.no) og nestleder Nicolas Harlem Eide (nicolaei@student.matnat.uio.no)

 

Kjemisk institutt

Studiekonsulent: Kirsti Ales Dalseth og Anna Clarissa Gärtner

Fadderkoordinator: Håkon Andersen (haakande@student.matnat.uio.no)

 

Matematisk institutt

Studiekonsulent: Helena B. Mathisen og Biljana Dragisic

 

Fadderkoordinator:

MAMI: Sunniva Hårstad (sunnh@student.matnat.uio.no) og Ella Wolff Kristensen (ellawk@student.matnat.uio.no)

MAEC: Benjamin Andsem Harang (benjaah@student.matnat.uio.no) og Jon Randby Kristensen (jonrkr@student.matnat.uio.no)

Publisert 24. jan. 2018 11:13 - Sist endret 19. juni 2019 14:46