Ny inspirasjon fra Læringsfestivalen 2017

Har du hatt lyst til å prøve ut videoer i din undervisning? Eller ønsker du et samlesningsverktøy for å øke studentenes leseferdigheter og kritiske tenkning? Eller lurer du hva AI kan gjøre for dine undervisning? Læringsfestivalen 2017 har presentert en rekke ulike verktøy, og her er tre høyst interessante. 

Læringsfestivalen 2017

Angrer du på at du ikke dro på Læringsfestivalen i år? Heldigvis ble noe streamet, og du kan se det her. Få for eksempel med deg seansen om team-basert læring. Og ikke glem å melde deg på neste år for ny undervisningsinput!

Videoforelesning.no

Har du hatt lyst til å lage videosnutter til bruk i undervisning, men ikke visst hvordan du skal gå frem? Eller er du en av de som tenker "fint og flott, men jeg har ikke tid til det", eller "det passer ikke til mitt fag"? Universitetet i Agder har laget en egen ressursside for å lage videoer til undervisning.
 
På videoforelesning.no finner du små snutter om hva du bør tenke på når du skal lage filmer, hvordan planlegge, pedagogiske prinsipper, og tips til hvordan gjøre dette enkelt. De gjør det på alle mulige måter lettere å sette i gang med filmer i undervisning. Prinsippet om omvendt klasserom er akkurat blitt litt lettere å gjennomføre i praksis. 
 
Videoforelesning.no er blitt til som et del av et prosjekt om kvalitet i videoforelesninger. Utgangspunktet for prosjektet er å teste ut funn fra ulike studier av hva som kjennetegner en kort og god videoforelesning. Prosjektet skal prøve ut ulike kvalitetskriteriesett for planlegging, produksjon og bruk av korte videoforelesninger.Målet er å finne et sett med kriterier for hva som kjennetegner gode, korte videoforelesninger med spesielt fokus på den videodidaktiske bearbeidelsen.

Lacuna

Lacuna er et samlesingsverktøy. Hjelp studentene dine til å lese bedre, til å lese sammen, og lær deres leseforståelse å kjenne. Lacuna gir deg både innblikk i hvordan de leser og kommenterer en tekst, og kan også hjelpe deg å analysere hvordan ulike fagtekster blir mottatt av studentene. 

 

Wildfire

Ligger fremtiden til undervisningen i kunstig intelligens? Er du lei av å finne på spørsmål til studenter eller ønsker du en ny måte å skape studentaktiv læring på? Wildfire er et program som gjør dine tekster om til en aktiv læringsprosess. Programmet lager spørsmål man må svare ut fra tekster du gir den. Du kan legge inn dine egne forelesningsslides, pensumtekster o.l., og programmet lager spørsmål studentene må svare på. 

Av Eirin Kristiansen
Publisert 9. mai 2017 19:42 - Sist endret 9. mai 2017 19:44