Undervisningsleder informerer: Noen eksamensformalia

Vurderer du å bytte til muntlig eksamen? Eller lurer du på om du kan sensurere emnet ditt alene? Her er noen viktige ting du bør å vite om.

Vekting

Vi bør ikke gi studentene inntrykk av at det foretas en matematisk vekting av de ulike delene av en eksamen hvis det ikke er reelt. Dersom det ikke gis delkarakterer på hver enkelt deleksamen, bør vi heller ikke antyde en matematisk vekting av de ulike delene. Bruk heller formuleringer som f.eks. «hver innlevering teller like mye» eller «det legges større vekt på skriftlig eksamen enn på muntlig».

Antall sensorer

Emner med mindre enn 20 eksamenskandidater skal ha to sensorer. Emner med mer enn 20 eksamenskandidater skal ha 1,2 sensorer. Det skal altså alltid være mer enn én sensor involvert i karakterfastsettelse på alle emner.

Det skal være to sensorer ved muntlig eksamen. Det betyr at man ikke kan bruke «aktiv deltakelse» (f.eks. på seminar el) som grunnlag for karakterfastsettelsen.

Muntlig eksamen

Studenter har ikke klagerett på muntlig eksamen. Det er fordi dette er en eksamenssituasjon som ikke er etterprøvbar.

Muntlig kan utgjøre en egen del av eksamen med en egen delkarakter eller den kan være «justerende». Dersom muntlig er «justerende», bør det fremgå klart av emnebeskrivelsen. Når eksamensformen inkluderer en justerende muntlig eksamen, må det arrangeres ny muntlig eksamen dersom en students karakter (på skriftlig eksamen) endres etter en klage. Det er naturlig å velge en «justerende» muntlig i de tilfeller da muntlig eksamen er nært knyttet til skriftlig eksamen (f.eks. i form av presentasjon av et skriftlige eksamensarbeid eller lignende).

Dersom muntlig eksamen utgjør en selvstendig eksamenskomponent (f.eks. med en egen oppgave uavhengig av skriftlig eksamen), bør det gis en egen delkarakter som så vektes sammen med delkarakteren for skriftlig eksamen i henhold til vektingen som er bestemt og spesifisert i emnebeskrivelsen. Når eksamensformen inkluderer en muntlig eksamen der det gis delkarakterer, er det ikke nødvendig å arrangere ny muntlig dersom skriftlig karakter endres etter en klage. Hver delkarakter registreres i eksamensprotokollen.

Dersom muntlig eksamen faktisk utgjør en egen eksamen men likevel er «justerende» vil det medføre en ny (muntlig) eksamenssituasjon (en ny sjanse for studenten) i tilfeller der (skriftlig) karakter endres etter en klage. Det er uheldig.

Av Tora Skodvin
Publisert 7. feb. 2017 13:01